Házirend

BÖLCSŐDEI HÁZIREND

Általános információk a bölcsődéről:

A bölcsőde rövidített neve: Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda és Bölcsőde

 

Címe: 4561 Baktalórántháza

Zrínyi utca 3/b.

Telefonszáma: 42-352-119

E-mail címe: baktaovoda@radioweb60.hu

Intézményvezető: Miklós László Andrásné

Szakmai vezető: Szilágyi Renáta

 

Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassa végig, és a gyermek, valamint a közös együttműködés érdekében törekedjen a benne foglaltak betartására.

 

1.      A bölcsőde naponta reggel 7- 9 óráig fogadja az érkező gyermekeket. Kérjük, hogy
 8-8.30 között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek.

A gyermek hazavitelére este 17 óráig van lehetőség.

2.      A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

 3. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük,
   hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott
    illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk.

4. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy gyógyszerhatású készítményt szed arról írásban köteles tájékoztatni a kisgyermeknevelőt.

5. Abban az esetben, ha a gyermek megbetegszik, abban az esetben a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a szülő pontos elérhetősége, telefonszáma, címe. Kérjük, ebben az esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról.

6. A gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás
    eredményét kérjük bemutatni.

7.. Ha a szülő a gyermekét betegség vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe,a távolmaradást másnap reggel 9 óráig köteles jelezni a bölcsőde vezetőjének.

8. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel  történő
  beszoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül törté-
     nő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Szívesen vesszük a gyermek egészségi állapotára, fejlődésére vagy otthoni viselkedésére vonatkozó információkat.

9. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatá- suk időpontját a gyermekük gondozónőjével előre egyeztessék. Szívesen vesszük a gyermek egészségi állapotára, fejlődésére vagy otthoni viselkedésére vonatkozó információkat is.

10. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

11. Kérjük, hogy a térítési díjat az előre jelzett napon pontosan fizessék be. Fizetési, - és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll  szíves rendelkezésükre.

 

A házirend betartását köszönjük.

 

Dátum:2015.10.02.

Miklós László Andrásné                                            Szilágyi Renáta

   intézményvezető                                             bölcsőde szakmai egységvezető