Ősz a bölcsődében

Kép

Kisgyermeknevelők száma: 2 fő

Dajka néni száma: 1 fő

A gyermekcsoport elnevezése: Süni csoport

Csoportszervezési forma: Vegyes életkorú gyermekek csoportja

Bölcsődei csoportunk 12 gyermek számára biztosítja a megfelelő ellátást. Jelenleg teljes létszámmal működünk, mely annak köszönhető, hogy egész évben a folyamatos beszokatás volt jellemző a csoportunkra. Az 12. gyermek beszokatása a napokban fejeződött be.

A nemek aránya a következőképpen alakul: 5 kisfiú, 7 kislány. A legfiatalabb gyermek 13 hónapos, a legidősebb gyermek 30 hónapos.

A gyermekek szokásrendszere, önállósulása, érzelmi-értelmi képességei életkoruknak megfelelő szinten egyéni ütemüknek megfelelően fejlődik, melyet a tevékenységekben való aktív részvételük, érzelmi,- verbális megnyilvánulásaik is igazolnak (mondókázás, éneklés, mesélés, mozgás területén kiemelkedően megmutatkozik).

Igyekszünk mindig az évszaknak megfelelően kialakítani a tevékenységeket, mely elsősorban számukra még a megismerést, felfedezést jelenti. Őszi sétáink alkalmával faleveleket, terméseket gyűjtöttünk, melyeket alkotási tevékenységek alkalmával fel is használtunk. Ezeken kívül ezt az őszi hangulatot a csoportszobába is igyekszünk megteremteni, színesítve mondókákkal, dalokkal, melyeket a kicsik nagy örömmel fogadnak és aktívan be is kapcsolódnak.