Katica csoport évkezdő hírei

Vegyes életkorú csoportunk létszáma 20 fő, amelyből 6 fő nagycsoportos korú, 8 fő középsős korú és 6 fő kiscsoportos korú gyermek. A nemek aránya: 12 lány, 8 fiú. Egy gyermek nevelőszülőnél nevelkedik. A 6 kiscsoportos korú gyermek családból érkezett csoportunkba, akiknek a beszoktatása, befogadása a folyamatos életszervezésből adódó rugalmas napirendnek és a nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkörnek köszönhetően zökkenőmentes volt. Az új gyermekeket sok türelemmel, szeretettel, odafigyeléssel segítettük az óvodai környezet megismerésében, elfogadásában. Csoportunk régebbi tagjai is jól érzik magukat a csoportban, kialakult baráti kapcsolatokkal rendelkeznek, ragaszkodnak társaikhoz és a felnőttekhez. Szeretettel vették körül a kisebbeket, hamar elfogadták őket, szívesen játszottak velük, segítettek nekik egyszerűbb tevékenységekben. A kialakult csoportszokásokat életkoruknak, egyéni sajátosságaiknak megfelelően minden gyermek megérti, elfogadja a szabad játék és különböző tevékenységek során. Játéktevékenységeik alkalmával a lányok főként babaszobai, babakonyhai, a fiúk pedig konstruáló tevékenységeket választanak. Kialakult játszócsoportok vannak, amelyekben a részt vevő gyermekek igyekeznek alkalmazkodni egymáshoz, a közösen kialakított játékszabályokhoz. 2 kiscsoportos korú gyermek még magányosan szeret játszani, de közben figyeli a többi gyermek játékát is. A szabadban való játékra, mozgásra a lehető legtöbb időt biztosítjuk a gyermekek számára. Az óvoda környezetében tett felfedező, élményszerző sétáink során folyamatosan bővítjük és mélyítjük az ismereteket.

A gyermekek jól motiválhatóak, érdeklődőek, nyitottak az ingergazdag, változatos tevékenységek iránt. Örömmel kapcsolódnak be az énekes, hangszeres, mozgásos tevékenységekbe, kíváncsian várják a meséket, verseket és barkácsolni is nagyon szeretnek. Az életkori sajátosságoknak megfelelőn egyre kitartóbbak a közös tevékenységekben, amelyekben központi szerepet kap a cselekvés és tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása.

Az intézményi szinten megrendezett programok is sok lehetőséget nyújtottak az ismeret és élményszerzésre, a csoportok közötti társas kapcsolatok ápolására

·      A Vidor fesztivál szervezésében a Kismalac és a farkasok előadást tekintettük meg a Művelődési Házban.

·      Az Európai Mobilitás hét keretében gyakoroltuk a biztonságos kerékpáros közlekedést a Kresz-pályánkon, rajzpályázatra készítettünk alkotásokat és egy biciklis bemutatón is részt vettünk.

·      A Zenebona Társulat zenés-táncos, interaktív műsorral örvendeztetett meg bennünket a tornateremben.

·      A Népmese napján mesekitaláló programunkon egy kedvenc mese jelmezeibe öltöztünk, melyet vidám zenés-táncos mulatság követett.

·      A Hagyományok Hete keretében őszi vásárt rendeztünk az udvaron, ahol a csoportok esztétikus vásárfiáit vásárolhatták meg a szülők gyermekeikkel.

·      A Mandala Dalszínház előadásában Micimackó történetét tekintettük meg a Művelődési Házban.

·      A kiskakas gyémántfélkrajcárja című mesét a Zengő-Bongó drámacsoport előadásában élvezhették a gyermekek és felnőttek a Művelődési Házban.

Óvodánk Zöld Óvoda munkaközösségének szervezésében is érdekes és aktív cselekvéssel egybekötött programok kerültek megrendezésre, mint pl. Takarítási világnap, Állatok világnapja, Komposztálás napja, Kézmosás világnapja, Egészséghét programjai.

A Boldog Óvoda program keretében a Hála világnapján közös megemlékezésre gyűltünk össze a tornateremben.