Kéknefelejcs csoport

A gyermekcsoport elnevezése: Kéknefelejcs

Csoport szervezési forma: vegyes életkorú csoport

A csoportba 22 gyermek jár. A gyerekek életkora 4 éves korú gyerekektől 7 éves korú gyerekekig alkotják a csoportot. 3-4 éves, 4 gyerek 4-5 éves, 8 gyerek 5-6 éves, 9 gyerek 7éves, 1 gyerek.

A nemek aránya:11 lány és 11 fiú. Tanköteles gyerekek száma: 12 fő. Csoportunkba 2 ikerpár jár, akik nagyon kötődnek egymáshoz.

20 gyerek állandó lakhelye Nyírjákó, és 3 Baktalórántházáról bejáró gyermekünk van. A településen nevelőszülőknél nevelkedő állami nevelt gyerekek élnek, a csoportba 3 nevelt gyerek jár.

A gyerekek családi háttere különböző, a gyerekek szüleinek 1/3-a közfoglalkoztatott, a többi szülő állandó munkahellyel rendelkezik. Értelmiségi családból származó gyerekek száma 8 fő.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma: 5 fő   

A családokkal, nevelőszülőkkel való megismerkedés, együttműködés fontos feladatunk, hogy minél szorosabb és bizalmasabb viszonyt alakítsunk ki, melyben kölcsönösen segítjük egymást. Ahhoz, hogy az együttműködésünk megfelelő legyen, lehetőségeket biztosítunk a szülőknek arra, hogy megismerkedjenek és bepillantást nyerhessenek az óvodai élet mindennapjaiba. Ehhez különböző közös rendezvényeket szervezünk: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, barkács nap, egészségnap, gyereknap. A szülőkkel a mindennapi kapcsolatunkat a kölcsönös bizalom, az együttműködés és a segítőkészség jellemzi. A csoportban a nagyobb 6 éves korú gyerekek a kisebb gyerekek számára húzóerők, a nagyobb gyerekeket követve könnyebben sajátítják el a szokásokat, a csoport szabályait és az ismereteket.  A nagyobb gyerekek szívesen segítik a kisebb gyerekeket, ezáltal a megszerzett ismereteiket elmélyítik.

Az egészséges életmódra nevelés terén a gyermekek fejlettsége változó a 4-5 éves korú gyerekek közül több gyerek is segítségre szorul Pl.: mosakodás, önálló WC használat, fogmosás terén. A kulturált étkezési szokásoknak a gyakoroltatását fontos feladatomnak tekintem, mivel ez több gyereknél is problémát okoz. Naposi munkát szívesen végzik, melybe a gyerekek aktívan tevékenykednek.

Fejlesztőpedagógus heti 1 alkalommal 12 gyerekkel foglalkozik.

 Sajnos a csoportban sok a beszédhibás gyermek, de logopédus segítségét nincs lehetőségük igénybe venni, mert a Pedagógiai Szakszolgálat nem tud biztosítani logopédus szakembert.   A mindennapi nevelőmunkám során arra törekszem, hogy a gyerekeknek a beszédhibáját anyanyelvi játékok segítségével fejlesszem.

A csoportban a gyermekek többsége kiegyensúlyozott, érzelmi állapotuk stabil, de 5 gyermek visszahúzódó, gátlásos nehezen oldódik és nehezen kezdeményez beszélgetést társaival és felnőttekkel egyaránt. Ezeknél a gyermekeknél feladatom a gátlások oldása, érzelmi biztonság megteremtése, pozitív érzelmi viszony kialakítása.

A csoport jó kis közösséget alkot. Kisebb játszóközösségekben telnek a mindennapjaik. A fiúk kedvelt játéka a konstruáló játék, LEGO, memóriajátékok, s a szőnyegen az autózás. A lányok szívesen játszanak a babaszobában, kedvelt tevékenységük a mesekönyvek nézegetése, de szívesen vesznek részt a fejlesztő játékokban, memóriajátékokban. A csoport játéktevékenységre az együttjátszás, együtt tervezés a jellemző. Az óvodai élet tevékenységeiben aktívak, motiváltak, a szokásokat megfelelően sajátították el. Az óvodai rendezvényeken szívesen mutatják be a tevékenységek során elsajátított ismereteket. Kedvelik a bábozást, dramatizálást, ilyenkor élményeiket újraélik. A dicséret motiválja, buzdítja őket, melynek hatására fejlődnek akarati képességeik.

Környezetünk minél szélesebb körben történő megismeréséhez, sokat sétálunk, kirándulunk, tapasztalatokat, élményeket szerzünk, melyeket a napi tevékenységekben változatos módon használunk fel. Az élményszerző programok a szülők bevonásával is történnek. Pl.: betakarítási munkák, állatok megfigyelése.

 

Október

 Október  1-én az idősek világnapja alkalmából az óvodánk gyermekei, vidám zenés műsorral  köszöntötték, a községben élő idős embereket. Az óvodánkban már hagyománnyá vált az minden évben ezen a napon köszönteni az idős embereket.

Kép Kép

Október 4-én állatok világnapja alkalmából a Sipos tanyára látogattunk el. Ahol a gyerekek  megismerkedhettek, különböző háziállatokkal, azok életmódjával és lehetőségük volt az állatok etetésére is. A tanyán gyerekeknek lehetőségük nyílt nem csak az állatokkal való megismerkedésre, hanem a szőlő feldolgozásának a menetét is végigkísérhették. A gyerek kipróbálhatták a szőlő darálását és préselését, ami nagy örömmel töltötte el őket és nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be munkálatokba. A gyerekek nagyon jól érezték magukat és  jól végzett  munka után  finom gyümölcsökkel kínálták meg őket a házigazdák, amit jóízűen fogyasztottak.

Kép

Október 10-én meghívást kaptunk a Baktalórántházai óvodába ahol a Bürkös hagyományőrző zenekar vidám népzenei zenés táncos előadásába kapcsolódhattunk be. Az előadás ideén a gyerekek megismerkedhettek különböző hangszerekkel azok hangjával, használatával, különböző népdalokkal és néptánccal. Az óvoda udvarán a gyerekek a pedagógusokkal és a zenekar táncosával, közösen énekeltek és táncoltak. Nagyon jó hangulatban telt a délelőtt és sok élménnyel gazdagodva tértünk vissza az óvodánkba.

Kép Kép

Október 15-én óvodánkban a szülőkkel közösen Barkács délelőttöt szerveztünk. A barkács délelőttön a gyerekeknek lehetőségük volt arra szüleikkel, nagyszüleikkel és testvéreikkel közösen, termésekből különböző alkotásokat készítsenek. Ez a nap óvodánkban már hagyománnyá vált és nagy örömmel és lelkesedéssel látnak hozzá a közös munkához. A mai napon is sok szép és érdekes alkotások készültek. 

Kép Kép Kép Kép

 

Október 19-én színvonalas Községi rendezvényen emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról. Ünnepi megemlékezést az Általános iskolás gyerekek előadásában láthattunk.

November 7-én a Helyi könyvtár vezetője könyvbemutatót szervezett, ahol óvodánk gyermekei és az Általános Iskola 1. évfolyamos gyermekei vettek részt az óvodánkban.

Telegdi Ágnes írónő gyógypedagógus/fotóművész projektoros kivetítést tartott, ahol gyerekek megismerhették az Ő munkásságát és műveit. A gyerekek nagy érdeklődéssel fogadták és hallgatták az ő történeteit. Az előadás zárásaként a gyerekeknek lehetőségük volt a kérdéseiket feltenni az írónőnek. Amelyekre választ is kaptak, és személyes kis ajándékkal is kedveskedett az írónő a gyerekeknek.

Kép Kép

Nyírjákó, 2018-11-22

Török Zoltánné és Sass Istvánné