Kéknefelejcs csoport

CSOPORTPROFIL

 

Óvodánk Kéknefelejcs csoportja 4-7 éves korú gyermekekből áll. A nevelési év kezdetén a létszám 21 fő; 6 középső csoportos és 15 nagycsoportos korú gyermekből áll. A csoportba járó gyermekek közül 12 fő a Gomba csoportból  érkezett. Nemek szerinti megoszlás:  11 fiú és  10 lány.

A szülők közül  sok az érettségivel rendelkezők létszáma, illetve van főiskolai végzettséggel rendelkező szülő is. A rendezett anyagi háttérrel rendelkező családok száma is magas csoportunkban: a lakáskörülményeik jók, rendelkeznek autóval.

Az átszoktatás  és a már óvodába járó gyermekek visszaszoktatása zökkenőmentes volt.

A csoport szokás- és szabályrendszerét hamar megismerték, folyamatosan sajátították el és tartják is be a mindennapok során.

A gondozási teendők végzése során  segítséget nem  igényelnek, önállóak. 

Az öltözködés terén igényelnek még páran segítséget, de ezeket a gyerekeket is igyekszünk önállóságra szoktatni.

A csoportba járó gyermekek nagyon szeretnek játszani minden játékterületen. A kezdeti nehézség, közös együtt játszás és tanulás folyamatosan meghozza a gyümölcsét: felszabadultan, társakkal együtt játszanak. Kedvelt játék a babaszobai, babakonyhai játék, ahol a szerepjáték mozzanatai folyamatosan fellelhetőek és együtt játszanak a lányok és a fiúk.

A konstruáló játék szintén kedvelt a gyermekek körében: a felnőtt mintaadás után szívesen építenek állatkertet, Legoból és Duplóból különleges építményeket, az autóknak garázst.

A játszó csoportok folyamatosan alakultak ki. Kezdetben azok a gyermekek játszottak együtt, akik ismerték egymást, szorosabb kapcsolat volt köztük, de a folyamatos élményszerzések, megtapasztalások és felnőttek személyiségének hatására nyitottá váltak más gyermekek felé is és barátságok alakultak ki.

Játszócsoportokon belül előfordultak többször konfliktusok, melyeket kezdetekben közösen oldottunk meg, majd folyamatosan próbálkoztak a kisebb problémákat egymás között megoldani, melyben segítség volt a csoporton belüli vezető szerepet betöltő gyermek személye.

Többször fordul elő 1-2 gyermek esetében, amikor nem az ő akarata érvényesül, hogy hirtelen fellép a hiszti, dac.

A gyermekek szívesen kapcsolódnak be különböző tapasztalatszerzésekbe, közös tevékenységekbe. Érdeklődőek, nyitottak az új ismeretek befogadására.

Nagyon szeretik a vizuális tevékenységeket, szeretnek énekelni, mondókázni és meséket eljátszani korosztályuknak megfelelően. Szeretik a mozgásos tevékenységeket, szívesen töltik idejüket a szabadban mozogva.

Szívesen beszélnek és mesélnek az óvodában, a családban előforduló eseményekről, élményekről, otthoni életükről és ez fordítva is jellemző. Nagyon sok élménnyel gazdagodnak a gyermekek intézményünkben és csoportunkban egyaránt és ezeket az élményeket szívesen osszák meg szüleikkel is.

Beszédük folyamatosan fejlődik; szívesen verselnek, játszanak különböző anyanyelvi játékokat.

A szülőkkel való kapcsolatunk jó. Közvetlenek a csoportban dolgozó felnőttekkel, kéréseikkel, problémáikkal nyíltan fordulnak hozzánk és igyekszünk segítséget nyújtani számukra gyermekükkel kapcsolatban. Minden szülővel napi kapcsolatban vagyunk. Érdeklődnek gyermekük felől, együttműködőek esetleges probléma esetén is.

Aaktív szerepet vállalnak az óvoda életében.

 

Összességében elmondható, hogy a csoportunk nagyon jó, összetartó óvodai közösség, ahol a gyermekek jól érzik magukat, örömmel jönnek reggelente óvodába és nyitottak az új dolgok befogadására.