Gomba csoport

Óvodánk neve: Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde

Nyírjákói Tagintézménye

Címe: 4541 Nyírjákó, Fő u. 18.

A gyermekcsoport elnevezése: Gomba

Csoport szervezési forma: vegyes életkorú csoport

A csoportban dolgozó felnőttek:

Sass Istvánné óvodapedagógus,

Kiss Józsefné óvodapedagógus,

Hurjáné Nagy Ágnes dajka,

Papp-Simon Sándorné dajka,

Kolveg Józsefné dajka.

A csoportba 17 gyermek jár. A gyerekek életkora kettő és fél éves  és  négyéves korú gyerekekig alkotják a csoportot. 2 és féléves 2 fő, 3-4 éves 15 fő.

 A nemek aránya: 5 lány és 12 fiú. 15 gyerek állandó lakhelye Nyírjákó, 2 gyerek állandó lakcíme Baktalórántháza.

2020/2021-es nevelési évben szeptember 01-én minden gyerek beérkezett az óvodánkba csoportunkból. A családok biztosították a gyerekek neveléséhez szükséges feltételeket.

Szeptember 1-től 8 gyerek kezdte az óvodát ebből 4 fő bölcsődéből érkezett. Az új gyerekeknél kisebb sírás előfordult, de fokozatosan sikerült elfogadtatni velük az új környezetet, közösséget.

 A településen nevelőszülőknél állami nevelt gyerekek élnek, a csoportba 2 nevelt gyerek jár.

 Arra törekszünk, hogy a gyerekek egymást feltétel nélkül elfogadják, empatikusak, toleránsak legyenek egymással szemben.  A családokkal, nevelőszülőkkel való megismerkedés, együttműködés fontos feladatunk, hogy minél szorosabb és bizalmasabb viszonyt alakítsunk ki, melyben kölcsönösen segítjük egymást. Ahhoz, hogy az együttműködésünk megfelelő legyen, lehetőségeket biztosítunk a szülőknek arra, hogy megismerkedjenek és bepillantást nyerhessenek az óvodai élet mindennapjaiba. Ehhez különböző közös rendezvényeket szervezünk: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, barkács nap, egészségnap, gyereknap. A szülőkkel a mindennapi kapcsolatunkat a kölcsönös bizalom, az együttműködés és a segítőkészség jellemzi. A csoportban a nagyobb 4 éves korú gyerekek a kisebb gyerekek számára húzóerők, a nagyobb gyerekeket követve könnyebben sajátítják el a szokásokat, a csoport szabályait és az ismereteket. A nagyobb gyerekek szívesen segítik a kisebb gyerekeket, ezáltal a megszerzett ismereteiket elmélyítik.

 Az egészséges életmódra nevelés terén a gyermekek fejlettsége változó a 3 éves korú gyerekek közül több gyerek is segítségre szorul Pl.: mosakodás, önálló WC használat terén. 3 gyerek még nem szobatiszta.

A kulturált étkezési szokásoknak a gyakoroltatását fontos feladatunknak tekintjük, mivel ez több gyereknél is problémát okoz. Az étkezések során az önkiszolgálással kapcsolatos munkavégzést folyamatos ellenőrzéssel fejlesszük. Az új gyerekeknél az egymás melletti játszás dominál. Az idősebb gyerekeknél kisebb játszóközösségekben tevékenykednek.

A fiúk kedvelt játéka a konstruáló játék, LEGO, memóriajátékok, s a szőnyegen az autózás. A lányok szívesen játszanak a babaszobában, kedvelt tevékenységük a mesekönyvek nézegetése, de szívesen vesznek részt a fejlesztő játékokban, memóriajátékokban. Kedvelik a bábozást, dramatizálást, ilyenkor élményeiket újraélik. A dicséret motiválja, buzdítja őket, melynek hatására fejlődnek akarati képességeik. Környezetüket minél szélesebb körben megismerjék ezért sétákat, kirándulásokat, tapasztalat és élményszerzést, tervezünk, melyeket,a napi tevékenységekben változatos módon felhasználunk. Az élményszerző programok, mint pl. betakarítási munkában való részvétel.