Pályázatok

Kép

A Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda-bölcsőde és Egységes Óvoda-bölcsőde

Nyírjákói tagintézménye

4561 Baktalórántháza Zrínyi u.3/b

Emberi Erőforrások Minisztériuma  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által

 „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása"  meghirdetett

NTP-KKI-16-0328 pályázati projektben

„Sokat tud az én kezem, sokat tud az ujjam” című pályázat

60 órás tehetséggondozó program megvalósítására

 a Támogató döntése alapján 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázati program lényege:

Megtörtént a tehetséges gyermekek azonosítása Rayns féle skála alapján. A program segítette  a gyermekek kreativitásának fejlődését, lehetőséget teremtett képességeik kibontakoztatására. A tehetség ígéretes gyermekek finom motorikus készségének fejlesztését, változatos technikák alkalmazásával valósítottuk meg. A térbeli - vizuális tehetségterületen végzett munkánkkal sokféle ismeretet szereztek gyermekeink az őket körülvevő környezetükről, gazdagodott érzelmi-akarati életük

Időrendi sorrendben a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek:

Pszichológus előadást tartott a tehetség korai felismeréséről, és a tehetséges gyermekek azonosításáról.

Tehetségígéretek felfedezése, azonosítása megtörtént, kézműves tehetséggondozó csoport megalakult.

Együttműködési szerződések megkötése partnereinkkel

Az elkészült munkatervhez anyagok beszerzése, adminisztrációs kellékek vásárlása folyamatosan történt

A kézműves tehetséggondozó csoport folyamatos működése, a két tehetséggondozó óvodapedagógus irányításával új technikák elsajátítása, csoportos tevékenységben egyéni megoldások támogatása.Külső partner bevonásával kreatív tevékenység a Könyvtárban

Notebook vásárlása a pályázati dokumentációk elkészítéséhez,és kreativitást fejlesztő játékok alkalmazására, lazító programként a kézműves csoportba járó gyermekeknek:összeg:140.000ft

Lézernyomtató vásárlása, szakmai eszközök, és mérési dokumentációk, meghívók nyomtatásához: összeg:60.000ft

A betervezett kirándulást két félnapon valósítottuk meg: 2017.04.06. Dégenfeld Kastélymúzeum Baktalórántháza:7.850ft

2017.05.09.Vaja II.Rákóczy Ferenc Múzeum:20.000-utazási költség A két kirándulásra élelmiszert vásároltunk a gyermekek számára

Projektor vásárlása kivetítésekhez a tehetséggondozó csoport folyamatáról a szülőknek, partnereinknek, gyerekeknek. Kivetítés az év során a gyerekeknek néphagyományokról, népművészeti alkotásokról összege:100.000 ft

Projektzáró kiállítás szervezése és megvalósítása Partnereink és a programban tevékenykedő gyermekek szüleinek meghívásával 2017.06.27

A pályázat megvalósult célkitűzései:

A gyerekek örömmel végezték a kézműves tevékenységeket, a kreativitásukat figyelembe vettük, a közös tevékenységek szervezése során. Fejlődött az eszközhasználatuk, pl olló, ecsetfogás, Az egyéni és csoportos fejlesztéssel segítettük kibontakoztatni a tehetségígéretes gyermekek képességeit, változatos tevékenység biztosításával. Lehetőséget biztosítottunk a kiállítások megtekintésével a gyermekek érdeklődési körének bővítéséhez, új élményekhez juttattuk őket. Segítettük a környezettel való közvetlen kapcsolat erősítését, sokféle anyaggal való ismeretszerzést. Fejlesztettük a gyermekek együttműködési képességét, a kooperatív technikák alkalmazásával, közös munkálkodással. Az alkotó tevékenységekkel fejlődött anyanyelvi kompetenciájuk, vizuális közlésmódjuk, problémamegoldó gondolkodásuk. A tevékenységek végzésében motiváltak voltak a gyerekek, ezáltal érzelmi életük gazdagodott, fejlődött empatikus képességük, A kreatív tevékenység által fejlődött belső igényességük, önismeretük, és önértékelésük.

A programunk célkitűzéseiben következő partnereink vettek részt:

-          Könyvtár: Programunkat segítette a gyermekeknek szervezett kézműves tevékenységek által: Karácsonyi díszek készítése, húsvéti tojás, nyuszi barkácsolása. Fél napos kirándulásaink megszervezésében segítséget nyújtott, és részt vett rendezvényeinken. ( Múzeum látogatások, kiállítás)

-          Nyírjákó Községért Közalapítvány Községi rendezvények szervezését koordinálja, melybe aktívan bekapcsolódik kézműves tevékenységek végzésével az óvoda. ( Falunap, Adventi forgatag, Gyermeknap,) Községi szintű rendezvényeken ( Falunap, Adventi forgatag,Gyermeknap,  az Alapítvány támogatja az óvodás gyermekek számára szervezett kreatív foglalkozásokat.

-          Idősek Nappali Klubja: Évek óta jó kapcsolatot ápolunk az Idősek Klubjával, ezt a kapcsolattartást bővítettük a Klubtagok tudásának átadásával, régi történetek elmesélésével, néphagyományok ápolásával, és olyan kézműves tevékenységek végzésével mint pl: a csuhé baba készítés. Partnerünk segítséget nyújt a gyermekek tapasztalatszerzésében, néphagyományok ápolása a gyermekekkel, csuhé baba készítése, népdalok éneklése közösen.

 

A pályázati támogatásból megvalósult kiegészítő tevékenységek:

Az egynaposra tervezett Múzeum látogatást a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, két fél nap teljesítettük. Mindkét betervezett Múzeumban nagyon sok a látnivaló, úgy gondoltuk, hogy eredményesebb a gyermekek számára a kiállítás élményeinek feldolgozása.

Célkitűzéseinkhez szorosan kapcsolódott a Dégenfeld Kastélymúzeum interaktív kiállítása, mely aktivizálta a gyermekeket, a modern technikák alkalmazásával,melyek a virtuálisan felépített világot prezentálják. Nagyon tetszett a gyermekeknek, hogy ők maguk részesei lehettek a különböző termek bemutatásakor játékkal, tánccal. A Kastélymúzeumban  agyagcserepekből Chlumetzki Ildikó népi iparművész fazekas kiállítását tekintettük meg a gyermekekkel, mely régi motívumokkal különböző formájú edényekkel ismertette meg óvodásainkat. A szépen felújított Kastély és környezete segítette a gyermekek esztétikai érzékének fejlődését, nagy szerepet játszott a környezetük megismerésében, érdeklődési körük tágításában.

A Vay II. Rákóczi Ferenc Múzeumban a Rákóczi szabadságharc eseményeivel, szereplőivel ismerkedhettek meg a gyerekek. A kastély fénykorába repülhettünk vissza a  intarziás főúri bútorok gyűjteményeinek megtekintésével. A mennyezeti freskó látványa lenyűgözte a gyermekeket.  Kortárs képzőművészeti kiállítást tekintettünk meg, melyen tájképekben gyönyörködtünk.  A vár előtti udvaron egy szoborparkot csodálhatunk meg, a jeles kuruc személyiségek mellszobraival.

A két Múzeum különböző látványosságokat rejtett a gyermekek számára, az egyik a modern kor világába varázsolta el a gyerekeket, míg a másik a régmúltat idézte fel. A Vay Várlátogatásra busszal vittük a gyerekeket, melynek költéségét a pályázatból fedeztük. Vaján lehetőségünk volt a Tájház megtekintésére. ahol a régi népi bútorokat, berendezési tárgyakat, igazi kemencét, népi motívumokkal díszített  textíliákat nézhettünk meg. Az ott dolgozó nénik palacsintát sütöttek a kézműves csoportunknak, melyhez az alapanyagokat a pályázatból biztosítottuk.

Projektzáró rendezvényünk tapasztalatai:

Programzáró rendezvényünk egy kiállítás volt, a gyermekek alkotásaiból. A kiállítást az óvodánk sószobájában rendeztük meg, évszakok és témák köré csoportosítva a gyermekmunkákat. A rendezvényre meghívtuk partnereinket, a fenntartó képviselőit, a programban résztvevő gyerekeket és szüleiket. A kiállítás megkezdése előtt a  tehetség segítők értékelték a tehetséggondozó program megvalósítását, a gyermekek kiválasztását, a csoport működését. A kiállításon minden gyermek egész év során elkészült alkotása megtalálható volt, melyet a szülők lelkesen kerestek. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a programunkról, örültek a szülők, hogy az ő gyermekük részt vehetett ebben a programban. A kiállítás után emléklappal és kis ajándékkal kedveskedtünk a gyermekeknek. Sajnos a záró rendezvényen családi okokból 3 óvodásunk nem vett részt, amit szívből sajnálunk. Örültünk annak, hogy a Baktalórántházai Zengő Erdő Óvodából hozzánk érkező óvónénikkel gyermekek is érkeztek, akik csodálattal nézték a kiállítást.

A  programban részt vevő tehetségígéretek bemutatása:

-          A programban részt vevő tehetségígéretek száma: 8 fő

-          Ebből hátrányos helyzetű: 2 fő

-          Fiú tehetségígéretek száma 2 fő

 

 

 

A Pályázati forrás felhasználásnak bemutatása

Adminisztrációs költségek

Géppapír, festékkazetta,irodaszer

55.350 ft

PR Marketing költségek

Plakátok, meghívók készítése kiállítás költségei

10.000 ft

Utazás

Személyszállítási költség egy napos kirándulásra ( Nyírjákó-Vaja)

20.000 ft

Megbízási díj

Számlás kifizetés a pszichológusnak az előadásért

25.000 ft

Élelmiszer költségei kirándulásra

Ivólé, gyümölcs stb..

15.000 ft

Egyéb anyagköltségek

A foglalkozások anyagköltségei: kartonok, festékék, cserepek, papírok, ragasztó, fonal, papírtányérok, stb

Belépőjegyek a Kastélyba : 8+ 5 főnek

200.000 ft

 

 

Dologi kiadások összesen: 325.350 ft

Megbízási díj

Két tehetségsegítő óvodapedagógus részére

310.200 ft

Munkáltatót terhelő járulék

Két óvodapedagógus megbízási díjának járuléka

64.450 ft

 

 

Bérköltségek és járulékok: 374.650 ft

Tárgyi eszközök beszerzése

Projektor- 100.000 ft

Notebook : 140.000 ft

Nyomtató : 60.000 f

 

 

 

 

Tárgyi eszközök összesen:

300.000 ft

 

 

Az elnyert támogatás összesen: 1 000.000 ft

       

2017-07-25                 Törvényes képviselő Miklós László Andrásné     Tagintézmény vezető: Turócy Imréné


Kép

A Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda-bölcsőde és Egységes Óvoda-bölcsőde

Nyírjákói tagintézménye

4561 Baktalórántháza Zrínyi u.3/b

Emberi Erőforrások Minisztériuma  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által

 „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása"  meghirdetett

NTP-KKI-16-0328 pályázati projektben

Sokat tud az én kezem, sokat tud az ujjam” című pályázat

60 órás tehetséggondozó program megvalósítására

 a Támogató döntése alapján 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A program megvalósításának időpontja:

2016. július 1.- 2017. június 30.

Tehetségprogram célja:

A kreatív tehetséggondozó program célja, hogy egyéni és kiscsoportos fejlesztéssel segítsük kibontakoztatni a tehetség ígéretes gyermekek képességeit, változatos tevékenységek biztosításával. Elsődleges célunk, segíteni a gyermekeknek abban, hogy képesek legyenek az őket érő képi információt, vizuális hatást kritikusan feldogozni. A programmal célunk az érzéki tapasztalás, a környezettel való közvetlen kapcsolat fenntartása, erősítése, az anyagokkal való ismerkedés, az érzékelés minőségének fejlesztése. A tevékenységek kooperatív technikákra való építésével segíteni kívánjuk a szociális és együttműködési képességek kibontakozását, fejlődését. A folyamatos motiváció mellett a közös alkotómunka segíti az érzelmi gazdagodást, az empátia fejlődését, de mindenekelőtt az önálló ízlés, a belső igényesség kialakulását, az önértékelés és az önismeret kialakulását, fejlődését.

Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép Kép
 Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda-bölcsőde Nyírjákói Tagintézménye
Nyírjákó, Fő út 18.

Az elmúlt év novemberében nyújtottuk be a pályázatunkat a LEGO Üzemi Tanácsához „Helyi közösségi szerepvállalási programra” Sószoba kialakítására. Ezt a célt azért fogalmaztuk meg, hogy ez által is segíteni kívántuk óvodásaink egészséges életmódra nevelését. Ezt a pályázatunkat Ifj. Szabó József Lego Üzemvezetője támogatásával nyújtottuk be, akinek három gyermeke jár óvodánkba. A sószoba megépítését azért tartottuk fontosnak, mert sok gyermek szenved légúti megbetegedésben, asztmásak, allergiások, és ezzel egészségük védelmét szeretnénk segíteni valamint a betegségek időtartamát csökkenteni.

Március 1.-én kaptuk meg a hivatalos értesítést Székelyföldi Zoltántól, aki az Üzemi Tanács Elnöke, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és 2.100.000 ft értékben támogatják a célkitűzésünket. A nyár folyamán a kivitelező cég a Tiszaújvárosi Best Life Pro Sószoba készítő felmérte és elkészítette a terveket a sószoba kialakításához. Szeptember hónapban a kivitelezők megépítették a Sószobánkat és annak hivatalos átadása Október 21.-én történt.

Az ünnepségen részt vettek támogatóink, a Lego képviselői:

-          Székelyföldi Zoltán az Üzemi Tanács Elnöke

-          Farkas Károly az Üzemi tanács tagja

-          Vassné Kóródi Krisztina a Műanyag fröccsöntési Igazgató

-          Ifj. Szabó József Műanyag fröccsöntési Üzemvezető

Köszönetet mondunk a támogatóinknak valamint a sószoba kivitelezőjének, hogy segítettek megvalósítani régóta dédelgetett álmainkat mellyel hozzájárulhatunk a gyermekek egészségesebb fejlődéséhez.

Kép Kép Kép Kép