Zengőerdő Óvoda

Mottónk:

„Ha teheted kézzel – fejjel – szívvel, személyes érdeklődésedből indíttatva, szabadon játszva, próbálkozva, tévedve, egyéni ütemben haladva. Az önkifejezés lehetőségével élve, leleményesen, kreatívan önállóan felfedezve, önbizalommal, felelősséggel, tárgyi és érzelmi biztonságban, gazdag, ihlető környezetben, figyelmes segítséggel, ösztönző támogatással, szeretettel, megértéssel befogadva, jó szándékkal bírálva, nyitottan, rugalmasan, tolerálva, egyéni különbséget tiszteletben tartva,a közösség segítő erejére támaszkodva szárnyakat adhatsz.” /Zsámboki Károlyné/

                                     

Kedves Látogató!

Köszöntjük a Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde és Egységes Óvoda-bölcsőde weblapján!

Bemutatkozás

Baktalórántházai székhelyen intézményünk 2012. szeptember 1-től az óvodabővítésnek, ill. felújításnak köszönhetően egy telephelyen működik. A felújítás után óvodánk a mai kor igényeinek megfelelő hatékony gyermeknevelést segítő infrastrukturális feltételekkel rendelkező épületben kapott helyet a város központjában.  Óvodánk külső és belső környezete vidámságot, nyugalmat áraszt gyermek és felnőtt számára egyaránt. Csoportszobáink barátságos hangulata, igényes berendezése tükrözi az itt folyó munka minőségét.  Előudvarunk parkja, virágos és térköves résszel lett kialakítva. 2015.szeptember 1.-től 7 óvodai csoportban látja el az óvodáskorú gyermekek nevelését. 1 bölcsődei csoportban önálló szakmai és szervezeti egységként a bölcsődei ellátást biztosítja (20 hetes kortól-3 éves korig).

 Nyírjákói tagintézményünk a község központjában található, 1970. szeptemberétől működik. Az óvoda épülete: több mint 100 éves, 2012-ben pályázat keretében felújításra került. 2008. szeptember 1-től a baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda tagintézménye lett, mivel a két fenntartó önkormányzat közös fenntartású intézményi társulást hozott létre. 2015.szeptember 1-től az egységes óvodai bölcsődei csoportba 2 -4 éves korú gyermekek nevelése (maximum 5 fő bölcsődés korú), míg az óvodai csoportban 4-6-7- éves korú gyermekek nevelése folyik.

 A városban, illetve a községben lakó, dolgozó szülők gyermekeit fogadjuk.

Gyermek-, nevelés-, játék-, tevékenységközpontú óvodai nevelésünk a 3-7 évesek szociális életképességét minden későbbi fejlődés alapjaiként kezeli. Küldetésünk, hogy sok szeretettel, barátságos, biztonságos légkörben, az egyéni problémákra odafigyelve végezze feladatát a jól összeszokott, szakmailag jól felkészült nevelőközösség.

 Elkötelezetten vállaljuk, hogy pedagógiai céljaink és feladataink középpontjában a gyermek sokoldalú harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése áll az életkori, az egyéni sajátosságok, figyelembevételével. Helyi Óvodai Pedagógiai Program biztosítja a gyermekek személyiség fejlesztésében, ellátásában a hátrányok kompenzálását, de lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra is. Biztosítjuk a gyermeket megillető jogokat, tiszteletben tartjuk a szabadságukat az egyenlő hozzáférés biztosításával. Nagy figyelmet fordítunk az egészséges életmód szokásainak, környezet tevékeny megismerésének megalapozására. Kihasználjuk a településünk és a szűkebb környezet adta környezeti adottságokat a gyermekek élményeinek és tapasztalatainak gazdagításához.  Vállaljuk, hogy hagyományos ünnepeink során megismertetjük gyermekeinket a népművészet és a néphagyományok szépségeivel, nemzetiség kultúrájával.

 

Célul tűztük ki, hogy minden szülővel elfogadtatjuk nevelési értékeinket; megvalósítjuk az egyéni bánásmódot, a toleranciát, az erkölcsi normák alakítását, a szeretet, a biztonság, az esztétikus környezet, az együttműködés, a társas kapcsolatok igényét. Helyi nevelési program megvalósításával célunk a minőségileg garantált óvodai nevelés, ellátás megvalósítása.