Pályázatok

Egészséghét pályázat 2018

Kép Kép Kép Kép Kép


LEGO Helyi Közösségi Szerepvállalás program pályázat

 

Helyi Közösségi Szerepvállalás program keretében a nyíregyházi LEGO gyár környezetében élő közösségekhez kapcsolódó jótékonysági programokat hirdetett meg.

Pályázat célja: főként közösségi élményeken keresztül javítsa az arra rászoruló gyermekek életkörülményeit, javítsa a közösségi életet. Egészséges életmóddal kapcsolatos eszközbeszerzés lehetőségének biztosítása.

 

 2017-es projektek megvalósítása sorában a Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda, Bölcsőde székhelyintézménye által benyújtott pályázatát az LCE csapat értékelése eredményeképpen 1.800.000 Ft.  bruttó összeggel támogatta a  tervezett rendezvény megvalósításával kiegészítve.

 

A pályázat megvalósítása 2017.10.03.

·        Kneipp száraztaposó út telepítése, mely különböző anyagú talajon való sétát, járást tesz lehetővé, ami jótékony hatással van a vérkeringésre.

·        Akadálypálya (udvari játszóeszközök telepítése) elemei? függeszkedő nyújtóval, lépegető, mászó torony, kötélalagút.

·        Családi sportnap megszervezése: közös gimnasztika, ügyességi játékok, foci, kézműves tevékenység (fakanálbáb-készítés, csillámtetoválás).

 


Kép

Szakmai beszámoló

NTP-KKI-16-0424 számú pályázati projekt

 A megvalósításának tapasztalatai

„ Zengő Erdő mesekuckó” című pályázat

60 órás tehetséggondozó program megvalósítása

 

 Pályázati programunk tartalma:

Komplex tehetséggondozó, tehetségfejlesztő programot tartalmaz. A drámajáték, dramatikus játék a korosztály tehetségígéretes gyermekekeinek lehetőséget teremt a kiemelkedő képességeik kibontakoztatására, kiteljesítésére, esélyegyenlőség biztosítására. A közösségi-és érzelmi nevelés eszközeként a hasonló érdeklődésű és - képességű gyermekek együttes tevékenysége szakemberek irányításával történt.

A támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységek:

A tehetségazonosítás folyamata előzte meg a foglalkozásokat. Tehetséggondozó szakember  Rayns féle skálával mért, a pszichológus intelligenciavizsgálatot végzett 20 gyermekkel. Az eredményeket elemezve 15 fő tehetségígéretes gyerek beválogatására került sor. A dramatikus foglalkozások a munkaterv szerint a csoportépítő foglalkozást követően tapasztalatszerző, dramatikus, hangképző (mikro-csoportban), barkácsoló foglalkozások formájában valósultak meg. A szükséges tárgyi eszközök, anyagok beszerzése a megvalósítás időrendjében folyamatosan kerültek beszerzésre. A foglalkozások témái egymásra épültek a Ludas Matyi mese epizódjainak élményanyagát készítették elő: tanyavilág - Szigeti tanya, vásári jelenet-városi piac, Debreceni vásár, földesúri élet - Dégenfeld múzeum, színházi kulisszabejárás-Móricz Zsigmond Színház,orvosi jelenet- Biotéka, orvosi rendelő,lovas jelenet-erdő,hintózás. A vásári jelenet az óvodai Mihály-napi vásár dramatikus játékaként az Aranyősz népdalkört bevonva előadásra került. A tehetségműhely óvodai foglalkozások ezekre a tapasztalatokra építő dramatikus játékokkal kiegészített szerepjátékokkal, barkácsolással, kellék-jelmeztervezéssel zajlottak. A projektzáró rendezvényeként a Ludas Matyi mesejáték  Művelődési Központ színháztermében került előadásra. A meghívott partnerek, szülők, fenntartó, érdeklődő városlakók szívesen fogadták, és pozitívan értékelték a színházi élményt, amit tehetségcsoportunk nyújtott számukra.

 

A pályázat célja, hatása a célcsoportra:

Célunk: korai komplex nyelvi, dramatikus foglalkozással kommunikációs, tanulási képességek és az egész személyiség differenciált fejlesztése néphagyomány-ápolással. Gazdag programokkal: bábjáték, dramatikus népi vásári rigmusokkal ismerkedés,színházi előadás megtekintése,múzeumlátogatás tevékenységeivel a néphagyományok tisztelete és ápolása beépült a gyermekek személyiségébe az értékes alkotások megismerése által. Tapasztalatot szereztek tágabb környezetükről, melyeket a dramatikus játékok folyamatában kreatívan felhasználtak. Fejlődött kifejezőkészségük, önkifejezésük kibontakoztatására számos lehetőséget kihasználva minden résztvevő sajátos készségei sikeresen kiteljesedhetett. A közös alkotás létrehozásának célja az aktivitást érdeklődést folyamatosan fenntartotta, fokozta.,a szociális képességek(együttműködés,tolerancia) fejlődtek. A tehetségcsoport közösséggé formálódott, melyben a tagok tisztelik, segítik egymást.

 

 Pályázati támogatásból megvalósult kiegészítő tevékenység, program tapasztalatai:

A kiegészítő tevékenység a program, és tehetségcsoportunk profiljához illeszkedően a Nyíregyházi Móricz Zsigmond  1 napos színházlátogatása során valósult meg . A  partneri együttműködés során az előadást a színház ingyenesen kínálta fel a programban résztvevő gyermekek számár az előzetes tervezést módosítva. A színház előzetesen a projekt során lehetőséget biztosított a kulisszák mögött zajló élet megismerésére: színpad, világítás, jelmeztár. A színház külső környezetének megismerése, a ruhatár, nézőtér, színpadi előadás megtekintésére e tevékenység során került sor. A „Sárkányölő” című mesejátékot tekinthették meg a tehetségcsoport tagjai, olyan színészek közreműködésével, akik az előzetes színházzal közös együttműködések során az óvodánkban már ismeretek,mely fokozta érdeklődésüket.  Az interaktív előadásban aktív résztvevőként is részt vehetett néhány gyermek a csoportból is, ezáltal a színpadi élmény, szereplési vágy, kreativitás együttes hatása érvényesülhetett Megtapasztalták a színházi előadás nézői örömét, illetve a szereplés sikerélményét is.

A gyermekek sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak, rajzaikban megjelenítették, játékukban újraélték. A közös alkotás, előadás sikeréhez is hozzájárult,a karakterek megjelenítése során egy-egy  szerepszituáció felidézése segített.

Pályázati programhoz kapcsolódó rendezvény tapasztalatai:

A projektzáró rendezvényeként a „Ludas Matyi” című mesejáték dramatikus előadását terveztük és valósítottuk meg. A rendezvény helyszínéül a Dégenfeld Művelődési Központ szolgált. Az óvoda udvara is a tervezett helyszínek között szerepelt, a sikeres megvalósítás érdekében a belső helyszín került kiválasztásra. A plakátokat a városban, helyi televízióban, újságban megjelentettük. A partnerek számára a tehetségcsoport vezetői személyesesen juttatták el a meghívást, akik nagy örömünkre elfogadták meghívásunkat. A résztvevő közönség elismerően értékelte a gyermekek előadását. Kiemelték a főszereplő kreativitását, színpadi beleélő képességét, a gyermekek aktivitását, figyelmét, összehangolt színpadi játékát. A programot vezető 2 óvodapedagógus tehetségfejlesztő tevékenysége is megerősítést nyert, a gyermekek személyiségének komplex fejlődését tapasztalták, a záró rendezvényt sikerélményként élték meg.

 A tervezetthez képest változások a megvalósítás során:

 A program megvalósítása során néhány tervezett program felcserélődött, vagy változott,mely a haladási munkanaplóban megjegyzésként rögzítésre került: a busz foglaltsága miatt, illetve az időjárásra való tekintettel,a bemutató helyszínének biztosítása érdekében,illetve a szolgáltatások biztosítása érdekében.

 A mérések, képességvizsgálat eredményei alapján a tehetségműhelybe a beválogatás során  15 fő tehetségígéretes óvodáskorú gyermek közül a tervezett 6 fő helyett 8 fiú  került be.

A pályázati forrás felhasználása:

Támogató döntése alapján 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Dologi kiadás:503.000 Ft.

·         Adminisztrációs költségek:130.000 Ft. (mérések, egyéni fejlődési dokumentumok létrehozásához szükséges anyagok)

·         Kommunikáció:50.000 Ft. (honlapon nyilvánosság biztosítása)

·         Utazás: 85.000 Ft.(külső helyszínekre utazás költségei)

·         Megbízás (számlás): 30.000.Ft.(képességvizsgálat díja)

·         Élelmiszer: 28.000 Ft.(külső helyszínek (kirándulás) élelmiszer költségei

·         Egyéb:80.000 Ft.(belépőjegyek, program anyagköltségei, szolgáltatás díja)

Tárgyi eszközök:450.000 Ft.

12 tárgyi eszköz: nyomtató, CD-lejátszó, fényképezőgép, projektor, notebook, textilkép, paraván, varrógép,hangosító szett:mikrofonállvány,mikrofon, kábel-szett,hangfalállvány.

Bér és járulék:547.000 Ft. 2 fő projektet megvalósító óvodapedagógus személyi jellegű kifizetései)

 

2017.07.25.                 Képviselő: Miklós László Andrásné

 

Burattino

   

Degenfeld

Gyógynövényes bolt

Lazító játék

Orvosi rendelőbe látogatás

Projektzáró

Szigeti tanya

Színházlátogatás


Kép

A Baktalórántházai Zengő Erdő Óvoda-bölcsőde és Egységes Óvoda-bölcsőde

Székhelyintézménye

4561 Baktalórántháza Zrínyi u.3/b

Emberi Erőforrások Minisztériuma  megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által

 „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása"  meghirdetett

NTP-KKI-16-0424 pályázati projektben

„ Zengő Erdő mesekuckó” című pályázat

60 órás tehetséggondozó program megvalósítására.

Támogató döntése alapján 1 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A program megvalósításának időpontja:

2016. július 1.- 2017. június 30.

Tehetségprogram a drámajáték tehetséggondozó műhely célja: korai komplex nyelvi, dramatikus foglalkozással kommunikációs, tanulási képességek és az egész személyiség fejlesztése néphagyomány-ápolással, differenciált fejlesztéssel. Gazdag programokkal a magyar gyermekirodalom gyöngyszemeinek megismertetése a drámajáték, bábjáték módszereivel. Tapasztalatot szerezzenek önmaguk és mások értékeiről, személyiségjegyeik erősödjenek. Az érdeklődés fenntartása a játékosság és drámajátékba ágyazott tanulási folyamat biztosításával.

 

Ismerkedés, bemutatkozás

Kép

 

Helyi piac látogatása, tapasztalati úton szerzett élményszerzés

Kép Kép Kép

 

Kirándulás a Szigeti tanyára, a tanyavilág életének megismerése

Kép Kép Kép

 

Szülői értekezlet (A Műhely tevékenységéről a szülők tájékoztatása)

Kép Kép

 

Hangképzés anyanyelvi játékokkal

Kép

 

Debreceni nagyvásár, a jeles naphoz kapcsolódó népszokások megismerése

Kép Kép Kép

 

Mihály-napi dramatikus párbeszédes, népi játékok előadása

Kép Kép Kép