„VARÁZSCERUZA”

Olyan gyerekek, akik átlagon felüli kézügyességgel, térbeli rálátással és szépérzék iránti fogékonysággal rendelkeznek, élvezettel merülnek el az alkotás folyamatában. A műhelymunka alkalmas arra, hogy a gyerekek kreativitása, alkotóképessége fejlődjön. A társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatok erősödjenek, gazdagodjanak. CÉLUNK: Az élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése. Tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai […]

„VARÁZSTÁNC”

Olyan gyerekek, akik zenére és mozgásra fogékonyak, felszabadultan vesznek részt a mozgásban. A „tehetségműhely” alkalmas arra, hogy a gyermekek a magyar néptánc, népi játékok alapvető lépéseivel megismerkedjenek, miközben az esztétikus, harmonikus mozgás iránti igényük is kialakul. CÉLUNK: A közös éneklés, énekes játékok örömének megéreztetése, mellyel formálódik a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyerekek természetes, […]

„VARÁZSFOCI”

Az óvodás korosztállyal megszerettessük a rendszeres testmozgást és megismertessük a labdarúgás játékos oldalát. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve foglalkozásaink során nemcsak labdarúgással, hanem rengeteg ügyességfejlesztő, játékos feladattal találkoznak a gyermekek. CÉLUNK: A labda-, mozgás-, sportkultúra sokoldalú fejlesztése, a sportolás megszerettetése, a tehetségek felfedezése.

„VARÁZSKERT”

Az óvodánkban kialakítottunk magas ágyásokat, mellyel a tudatos, tervezett tevékenységhez kapcsolt környezet szeretetére és a környezettudatos magatartás kialakítására törekszünk.  A gyermek főtevékenységéből, a játékból kiindulva, könnyen megvalósítottuk. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermek saját szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetéről korának megfelelő saját észlelési tapasztalatokat gyűjtsön. A kertben sokféle munka fellelhető: veteményezés, öntözés, földmunkák, […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top