Pályázatok

Óvodakerti pályázati beszámoló 

Óvodakertünkben az előző nevelési évben kialakított csoportonkénti, jellel megjelölt magaságyásokat, és annak környezetét folyamatosan a gyermekek bevonásával gondoztuk, műveltük és karbantartottuk. Évszaknak megfelelően végeztük a talajművelési munkálatokat. Téliesítettünk mulcsolással, tavasszal talajfeltöltés. lazítás munkálatai folytak. 

A kertet terveink szerint bővítettük, fejlesztettük Sövénnyel elkerítettük a rendelkezésre álló terület többi részétől. Sziklakertet hoztunk létre az óvodakert egyik szegletében, ahol évelő virágok és „tündérkert” kapott helyet. Az évszakok adta lehetőségeket figyelembe véve ezen a helyszínen gyakran kezdeményezünk környezeti, – irodalmi-és zenei tevékenységet a gyermekek nagy örömére. Faház elhelyezésével pihenő, – és tároló helyiséget alakítottunk ki a kert területén. Egy magaságyásba gyógy- és fűszernövényeket ültettünk, melyet minden óvodai csoport gondoz. Megismerték a zsálya a borsmenta, kamilla, citromfű., ánizs, kerti zsázsa jellegzetességeit, felhasználási módjait. Komposztálókat helyeztünk el a területen annak érdekében, hogy a zöldhulladék útja is követhető legyen. 

Örömmel tölt el bennünket, hogy a gyermekek és felnőttek napi rendszerességgel látogatják a kertet, kialakult a növénygondozás iránti igény. Munkavégzés közben közvetlen megfigyelést és tapasztalatszerzést tudunk biztosítani a gyermekek számára. Izgalommal, motiváltan, várakozással tevékenykednek az óvodakertben, versengenek egyes munkafolyamatok végzéséért, pl. locsolás, gereblyézés, gyomlálás, stb. 

Saját termésüket szívesen fogyasztják, így beépült az étkezési rutinba és az egészséges életmód szokásrendszerébe. A terményeket a csoportok osztják, cserélik igény szerint. 

További terveink árnyékot adó dísz-és gyümölcsfák ültetése, illetve napraforgó és kukorica vetése a következő időszakban a terület kihasználása, illetve a későbbi madáretetésben való felhasználás érdekében is. A kerti munkálatok eszköztárát szeretnénk bővíteni, kiegészíteni a gyermekek számára pl: gereblye, nyeles lapát, kosarak, locsolók, talicska tálak. formájában. A jövő évben további komposztálót szeretnénk telepíteni. Továbbá vízgyűjtőt kívánunk elhelyezni, az esővíz, csatornavíz hasznosításával a környezettudatosság érvényesítése jegyében. Különálló szabad részen bogáritató, rovarhotel, madárfürdető, darázsbölcső, és növénysimogató kialakítása szerepel terveink között. 


ÓVODAKERT

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM

ISKOLAKERTI

ALAPOZÓ ALPROGRAM

IV.ÜTEM

2022.  márciusában nyertes pályázat keretében csatlakozott intézményünk az országos óvodakert programhoz.

Előzetes terveinket megvalósítva erre az időszakra már előkészületeket tettünk az óvoda saját forrását felhasználva a program sikere érdekében . Magas-ágyásokat készíttettünk a 6 óvodai csoport számára,továbbá egy gyógynövénytermesztéshez alkalmas ágyás is készült. Kezdeti lépéseket kiegészítette a szülők bevonása . Velük közösen került sor az ágyások feltöltésére,a talaj előkészítésére a Föld-napja keretében. Tavaszi hónapok sok örömteli és eseménydús munkajellegű  tevékenységet biztosítottak az ovikertben a gyermekeknek,hiszen az ágyások megteltek sárgarépa,saláta,retek,hagyma,paradicsom,paprika,földieper magokkal,és palántákkal. A növényeink gondozásáról folyamatosan gondoskodtunk,mely nagy élményt okozott a gyermekeknek. A termények  betakarítása és felhasználása érési ütemnek megfelelően történt. A munka által közelebb kerültek a természethez,környezethez,értékként kezelték a fejlődő növényeket és sikereiket.

A nyertes pályázat által intézményünk sok hasznosítható nyereményben részesült

 • az intézmény 1 delegáltja 30 órás „ Óvodakerti alapozó” képzésen vett részt
 • pedagógiai mentorálás segítette a szakmai-gyakorlati munkánkat helyszíni látogatással egybekötve
 • Kerti szerszámokat  tartalmazó eszközcsomag124 743 ft. értékben , és  8 296 ft értékű vetőmag átvételére került sor.
 • Humusz Maximusz Egyesület jóvoltából komposztáló-szettel lettünk gazdagabbak
 • online szakirodalmakkal bővültünk.

Az óvodakertünk folyamatos fejlesztése,bővítése ,kiegészítése további célunk és feladatunk,melyet pályázati forrás(eszköz,szakmai segítségnyújtás) megalapozott.

Baktalórántháza, 2022. 09.14.


Boldog óvoda munkaközösség működése

Célja:

 • A pozitív pszichológia módszereinek, lehetőségeinek, eddigi eredményeinek megismerése, feltárása, illetve a szakmai ismeretek bővítése és megjelenítése a gyakorlatban.
 • Boldogságórák feladatrendszerének erősítő, pozitív érzelmeket sugárzó, feszültségoldó hatásának tovább fejlesztése a gyermekcsoportra illetve a felnőttekre egyaránt.
 • A gyerekek problémamegoldó készségének fejlesztése, gondolkodásmódjának – látókörének szélesítése.
 • Boldogságteremtő, – fokozó – fenntartó játékos tevékenységek elsajátítása, gyakorlása. Pozitív élményállapot elérése, és pszichológiai immunitás erősítése a stressz-kezelés hatékonyságában.
 • A boldogságórákon alkalmazott eszközök, mint a bátorító, megerősítő pedagógiai attitűdök, feszültségoldás, relaxáció, meditáció konstruálása, további kidolgozása az adott témakörön belül.
 • Munkaközösségi tagok közös gondolkodása, új tudás élményalapú módszerek kidolgozása, ellenőrzés – megerősítés szakmai kereteken belül.
 • Pozitív szülői – nevelői megerősítés a közös aktív szabadidős programok, nyílt napok szervezésével, szülői szemléletformálás alakításában.
 • Boldogságóra Önbizalom Programjának nyomon követése a későbbi alkalmazás és megvalósítás céljából

A munkaközösség feladata:

 • Az óvodai szintű Boldogóvoda program elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, módszertani gazdagítása.
 • Eddig megismert játékok, tevékenységek tapasztalatának, eredményeinek folyamatos megbeszélése, konzultálása.
 • Szélesebb körű együttműködési program kidolgozása a Zöld Óvoda munkaközösséggel, a tehetségcsoportokkal, illetve a Zengő Bongó drámacsoporttal.
 • A szülői szemléletformálás fejlesztése, nyílt – családi napok, illetve közös csoporton belüli játékos délelőtti tevékenységekbe való bevonással. Online felületeken (honlap, facebook oldal) való többszöri, aktív megjelenés szintén a szülők tájékoztatása, gondolkodásának formálása céljából. Csoporton belüli problémák – esetek megbeszélése, fogadóóra biztosítása, szükség esetén munkaközösségi tagok bevonásával.
 • A munkaközösségi tagok önállóságának fejlesztése a havi téma fel – és kidolgozásában, illetve megvalósításában. Erről készült reflexió megbeszélése a munkaközösségi tagokkal, mely a tudatos, tervszerű, módszertanilag megalapozott munka alapját képezi.
 • A Hála (Szeptember 21.), Boldogság (Március 20.)  illetve a Kedvesség (November 13.) világnapjának ünneplése csoport, esetlegesen óvoda szinten, és megbízott felelősök általi lebonyolítással. További lehetőségek keresése a tevékenységek színesítése, illetve a szakmai együttműködés biztosítására.
 • Nevelőtestületi értekezlet; óvodán kívüli közös program; szakember bevonásával a tagok mentális egészségének, pozitív szemléletének továbbfejlesztése.
 • Pályázatokhoz, mozgalmakhoz való csatlakozás a Boldog óvoda program keretén belül.

Tevékenységek

 • A Boldog-óvoda program 10 témájának megfelelő tematikus mesegyűjtemény folyamatos bővítése.
 • A 10 témakör egyéni feldolgozása a tagok által, az alkalmazott ötletek a megvalósítás folyamatában, illetve az elért eredmények megosztása a munkaközösségi megbeszélésen. Reflexió készítése.
 • Módszertani, gyakorlati ismeretek, felmerülő problémák folyamatos konzultációjának biztosítása a munkaközösség vezetőjével, illetve a munkaközösségi tagok közreműködésével.
 • Kapcsolattartás, együttműködés, a Zöld Óvoda munkaközösség, a tehetséggondozó csoportok, a Zengő Bongó drámacsoport, illetve a nevelőtestület tagjaival, aktív részvétel biztosítása.
 • Nyílt családi, játékos délelőtt szervezése a szülőkkel közösen a téli, illetve a tavaszi ciklusban.
 • Csoporton belüli problémák – esetek megbeszélése, fogadóóra biztosítása, szükség esetén munkaközösségi tagok bevonásával.
 • A Hála(szeptember 21.), Boldogság (március 20. )világnapjának ünneplése, nevelőtestület bevonása. Kedvesség (november 13.) világnapjának ünneplése, bevezetése az említett ünnepek közé.
 • Több neves világnapról való megemlékezés bevezetése hagyomány-teremtés céljából.

(Lelki egészség világnapja október 10, A család világnapja május 15)

Eredmény

 • Boldogságórák feladatrendszerét erősítő, pozitív érzelmeket sugárzó, feszültségoldó eredményének érezhetőbb hatása a gyermekcsoportra illetve a felnőttekre egyaránt.
 • A gyerekek problémamegoldó készsége fejlettebb, gondolkodásmódjuk – látókörük szélesebb.
 • Pozitív élményállapot abszolút elérése, és a pszichológiai immunitás erősödése a stressz kezelés hatékonyságában a mindennapokban gyerekek és felnőttek körében egyaránt.
 • Munkaközösségi tagok közös gondolkodásának elérése, új tudás élményalapú módszerek, ötletek önálló bevezetése a közösségen belül, önálló gondolkodás a megvalósítás keretein belül.
 • A Boldog óvoda 10 témájára épülő mesegyűjtemény összeállítása, közvetítése a nevelőtestület számára.
 • Aktivitás, pozitivitás, a boldogságóra 8 előnyének megvalósítása (problémamegoldás, gondolkodásmód, szocializáció, negativitás, mentális egészség, agresszió, koncentráció, énkép) az ellenőrzés, bemutató tevékenységek keretén belül.
 • Pozitív szülői – nevelői hozzá állás a közös aktív szabadidős tervezett programokban, nyílt napokban.Szülői szemléletformálás, érzelmi hozzá állás elérése a Boldogság Program keretén belüli megértetéssel, bevonással. Kialakulnak az erkölcsi normák, tulajdonságok.
 • Óvoda személetmódját, értékrendjét a szülők megismertként kezelik, és az óvoda- család szemléletmódja közelebb kerül, mely által a közös értékrend kialakul, közös értékrendé válik..
 • A Hála, a Boldogság, illetve a Kedvesség világnapjának megemlékezése beépül a HOP tervezett programjaiba

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top