Pályázatok

ÓVODAKERT

ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM

ISKOLAKERTI

ALAPOZÓ ALPROGRAM

IV.ÜTEM

2022.  márciusában nyertes pályázat keretében csatlakozott intézményünk az országos óvodakert programhoz.

Előzetes terveinket megvalósítva erre az időszakra már előkészületeket tettünk az óvoda saját forrását felhasználva a program sikere érdekében . Magas-ágyásokat készíttettünk a 6 óvodai csoport számára,továbbá egy gyógynövénytermesztéshez alkalmas ágyás is készült. Kezdeti lépéseket kiegészítette a szülők bevonása . Velük közösen került sor az ágyások feltöltésére,a talaj előkészítésére a Föld-napja keretében. Tavaszi hónapok sok örömteli és eseménydús munkajellegű  tevékenységet biztosítottak az ovikertben a gyermekeknek,hiszen az ágyások megteltek sárgarépa,saláta,retek,hagyma,paradicsom,paprika,földieper magokkal,és palántákkal. A növényeink gondozásáról folyamatosan gondoskodtunk,mely nagy élményt okozott a gyermekeknek. A termények  betakarítása és felhasználása érési ütemnek megfelelően történt. A munka által közelebb kerültek a természethez,környezethez,értékként kezelték a fejlődő növényeket és sikereiket.

A nyertes pályázat által intézményünk sok hasznosítható nyereményben részesült

 • az intézmény 1 delegáltja 30 órás „ Óvodakerti alapozó” képzésen vett részt
 • pedagógiai mentorálás segítette a szakmai-gyakorlati munkánkat helyszíni látogatással egybekötve
 • Kerti szerszámokat  tartalmazó eszközcsomag124 743 ft. értékben , és  8 296 ft értékű vetőmag átvételére került sor.
 • Humusz Maximusz Egyesület jóvoltából komposztáló-szettel lettünk gazdagabbak
 • online szakirodalmakkal bővültünk.

Az óvodakertünk folyamatos fejlesztése,bővítése ,kiegészítése további célunk és feladatunk,melyet pályázati forrás(eszköz,szakmai segítségnyújtás) megalapozott.

Baktalórántháza, 2022. 09.14.


Boldogságóra 2021/ 2022


„Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerrel tanítani. A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd meg vele, mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi a jó és mi nem. Támogasd és tégy meg mindent azért, hogyha felnő, elégedett és boldog legyen!” (J. Wagele)
Munkaközösségi tagok:
1. Tulipán csoport  Ujlaky Zsoltné
2. Napsugár csoport  Oláh Györgyné
3. Pillangó csoport  Kántorné Márta Anett
4. Nyuszi csoport  Vincicki Anett
5. Maci csoport  Baráth Attiláné

A munkaközösség célja:

A gyermekek közösségi zökkenőmentes beilleszkedésének biztosítása. A gyermekek csoportosan és egyénileg is ismerjék meg a boldogság fő összetevőit. Pozitív pszichológia kutatásainak eredményeire építve és annak módszereit alkalmazva hozzájáruljunk a gyerekek boldogságszintjének növekedéséhez. Olyan lehetőséget, utat mutasson a gyermekeknek, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal. A Boldogságórák lehetőséget adnak a gyermekek számára, hogy megtanulják, hogyan fejezzék ki érzelmeiket, hogyan tudnák boldogabbá tenni magukat, ezáltal játékosan fejlődjön az érzelmi képességük. Együttműködést segítő módszerek nevelőtestületi szintű, egységes szemléletű alkalmazásával a gyermekek közösségi beilleszkedésének, együttműködési készségének fejlesztése.

A munkaközösség feladata:

 • Az óvodai szintű Boldogóvodai program alkalmazása: programelemek konfliktuskezelési
  módszereinek beépítése a gyakorlatba.
 • Szülői konzultációk, kapcsolattartás
 • Kooperatív módszerek széleskörű megismerésének,és gyakorlati alkalmazásának bővítése.
 • A gyermekek boldogságra való képességének fejlesztése a Boldogságóra Program
  alkalmazásával, a pedagógusok megismertetése a meditáció, feszültségoldás,
  személyiségfejlesztő relaxációs dramatikus játékokkal.

Tevékenységek

 • Erkölcsi tartalmú mesék megismerése. Boldog óvodai foglalkozásokon az érzelmek kifejezése
  vizuális eszközökkel, meseélmény feldolgozások,:rajzok, közös alkotások,barkácsolás által.
 • Kommunikációs helyzetek teremtése (szituációs játékok, drámajáték, monológikus
  beszédhelyzetek), bábozás, dramatizálás folyamán.
 • Mesedélutánok szervezése
 • Szülőcsoportos problémák, esetek megbeszélése
 • Boldogóvoda foglalkozások megismertetése, módszerek, játékok, mesék közös feldolgozása
 • Játékdélelőtt szülői részvétellel

Tervezett Eredmény

 • A gyermekek reális énképe kialakul, érdeklődnek társaik iránt,a másság elfogadottá válik a
  közösségben. Szociometriai mérés során társas  baráti kapcsolatok kimutathatóak

 • Háttérproblémák megismerésre kerülnek.
 • Óvoda személetmódját, értékrendjét a szülők ismerik
 • Kialakulnak az erkölcsi normák, tulajdonságok.
 • Óvoda család szemléletmódja közeledik, közös értékrend kialakul
 • Együttműködési készségük fejlődést mutat.
 • Közösség aktív tagjaivá válnak, társas kapcsolataik szélesednek

Elért eredmény:

 • A munkaközösség 10 hónapra tervezett ütemezése megvalósult, a felelősök a vállalt feladataikat
  határidőre színvonalasan, módszertani szabadsággal élve új ötletekkel valósították m
   A Boldogovi munkaközösség tematikája beépült az óvodai programba foglalt ünnepek, hagyományok, pályázatok megvalósításába (pl.Maci hét, Víz világnapja, Egészségnap, Mozgás, rajz pályázat, Gyermekhét)
 • Két munkaközösségi tag is elvégezte a 30 órás Boldogság óra képzést.
 • Nevelőtestületi értekezlet keretében részt vettünk Bódor Andrea  pedagógiai szakpszichológus előadásán, aki elméleti  gyakorlati betekintést nyújtott a Boldogságóra programba.
 • A Hála és a Boldogság világnapjának megünneplésével is bővült a munkaközösség feladata
 • A munkaközösségi tagok részt vettek Pécsi Rita  pszichológus előadás sorozatán, mely által még inkább megfogalmazódhatott bennünk a Boldogságórák feladatrendszerének erősítő, pozitív érzelmeket sugárzó, feszültségoldó hatása a gyermekcsoportra illetve a felnőttekre egyaránt.
 • „Tégy jót, varázsolj mosolyt”pályázaton való részvétel. Három óvodai csoport elismerő oklevélben részesült, melyet 2022.06.04. ünnepélyes kereteken belül vehettek át.
 • „Énekelj a Földért!” mozgalomhoz való csatlakozás videó feltöltésével, elismerő oklevélben részesült intézményünk.
 • A boldogságórák által a gyerekek csoportosan és egyénileg is megismerték a boldogság főbb összetevőit, fejlődött a gyerekek érzelmi képessége óvoda szinten. A gyerekek közösségi magatartása erősödött, nyitottabbak, elfogadóbbak egymással
 • A gyerekek kommunikációs képességeire is pozitív hatással volt a program alkalmazása, hiszen érzelmeiket nyíltan kifejezik életkortól függetlenül.
 • A nyílt nap megvalósításával, mely által betekintést nyerhettek a szülők a programba, formálódott szemléletük, együttműködő képességük, közösségi magatartásuk.
 • 2021. november a „Hónap pedagógusa” cím elnyerése a Boldogság Program keretén belül
 • 2022. májusban a” Hónap csoportja” cím elnyerése a Boldogság Program keretén belül.

JANUÁR   FEBRUÁR   MÁRCIUS   ÁPRILIS   MÁJUS   JÚNIUS   SZEPTEMBER   OKTÓBER   NOVEMBER   DECEMBER

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top