Tehetségcsoportok

TEHETSÉGMŰHELYEK MŰKÖDÉSE

 

  • kiemelkedő képességek szerinti differenciált tehetségsegítés
  • csoportok néphagyomány-ápoló tevékenységségeinek kiegészítése,
  • hagyományok óvodai szintű megünneplésének segítése.

 

ZENEOVI TEHETSÉGMŰHELY

  • Tapasztalatszerzés a hangszerek megszólaltatása, ének-hangszer együtthangoztatásán keresztül. Zenei,- szociális képességfejlesztés.
  • A rendszeres éneklés, ének és hangszeres zene, hangszeres zenélés igénye kialakul a gyermekekben. A tehetségígéretes gyermekek motiváltakká válnak a zenei feladatokra, hangszeres játékra
  • Ritmikus mozgásos tevékenységek során kiemelkedő ritmikai készségfejlesztés, önkifejezés lehetőségeinek  támogatása

 

DRÁMA-ÉS NÉPI JÁTÉK TEHETSÉGMŰHELY

  • az egész személyiség harmonikus és differenciált fejlesztése. Hatékony segítséget nyújt a kommunikációs készségek, képességek kibontakoztatásának terén.
  • drámajáték során megtanulják, hogyan alakítsák ki saját gondolkodásmódjukat, értékrendszerüket és megtapasztalják milyen sok megoldás létezhet egy adott helyzetre.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top