Zöld óvoda eseményei

ZÖLD ÓVODA

 

„Az élet ünnepnapok nélkül: hosszú út vendégfogadók nélkül.”

/Démokritosz/

2022-ben 3. alkalommal pályáztunk a Zöld Óvoda címre, melynek szellemisége áthatja napi gyakorlatunkat. Nevelő, fejlesztő munkánk hangsúlyos eleme, hogy óvodásainknak gyermekközpontú, élményt nyújtó, játékos tapasztalatszerzési és cselekvési lehetőségeket biztosítsunk a környezet megismerése céljából. A változatos, érdekes tevékenységek biztosításával a gyermekek átélik a felfedezés, a vizsgálódás örömét, saját maguk környezetóvó, környezetalakító munkájuk eredményének fontosságát, hasznosságát.

Innovatív szemléletű munkaközösségünk tagjai folyamatosan és dinamikusan valósítják meg környezeti elképzeléseiket, terveiket, amelyek nagyban meghatározzák az intézményfejlesztés színvonalát.

 

A ZÖLD ÓVODA munkaközösség célja:

 • Az élő és élettelen természeti és társadalmi környezet megismertetése, pozitív érzelmi viszony megalapozása, kialakítása, mélyítése.
 • A természet iránt érzett felelősségteljes, környezetharmonikus, környezettudatos magatartás, életvitel alakítása, formálása a fenntartható fejlődés jegyében.
 • Környezetre figyelő, környezetvédő szokások, jártasságok alakítása, szemlélet kifejezése, gyakorlása a gyermekek életkorának, egyéni képességeinek megfelelően.
 • Az érzelmeken, érzékeken keresztül a teljes gyermeki személyiség, kompetenciák fejlesztése.
 • A család és az óvodában dolgozó felnőttek ökológiai szemléletének formálása, szinten tartása.

A ZÖLD ÓVODA munkaközösség feladatai:

 • A nevelési területek és tevékenységi formák komplexitásának biztosítása az életkori sajátosságok és a helyi sajátosságok figyelembevételével.
 • Az átadott ismeretek, a felkínált tevékenységek, eszközök által a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása.
 • A környezetkultúra megalapozása, környezettudatos szemléletmód kialakítása, alakítása, formálása aktív cselekedtetéssel.
 • Egyéni, differenciált bánásmód alkalmazása, feltételek, eszközök biztosítása.
 • A közös programok, tevékenységek együttes átélése során a szocializáció erősítése.
 • Megfelelően tervezett és szervezett feltételek mellett a szülők bevonása a jeles zöld napok programjaiba, tevékenységeibe.
 • A Zöld Óvoda címnek való megfelelés, szakmai elvárások tartalmi megvalósítása.
 • Folyamatos együttműködés partnereinkkel: fenntartóval, családokkal, tagintézménnyel, gyermekorvossal, fogorvossal, védőnőkkel, mentősökkel, erdésszel, környezetvédelmi szakemberrel, Zöld Óvoda bázisintézménnyel stb.

A ZÖLD ÓVODA munkaközösség egyéb feladatainak, programjainak, tevékenységeinek tartalma:

 • Óvodánk belső esztétikájának megőrzése, külső természeti környezetének megóvása, az óvodaépület, óvodaudvar és óvodakert tisztántartása, az udvar növényeinek, gyógynövénykertjének gondozása, kerti munka (gereblyézés, levélsöprés, locsolás stb.),
 • A jeles „Zöld” napok megtartása a korcsoportnak megfelelő, játékos, változatos programokkal (Takarítási Világnap, Állatok Világnapja, Kézmosás Napja, Komposztálás Napja, Víz Napja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja Környezetvédelmi Világnap,).
 • A környezet megismerésére és védelmére nevelés programjainak megjelenése az óvodai dokumentumokban.
 • Bemutató foglalkozások szervezése, megtartása.
 • Rendszeres élmény és tapasztalatszerző séták szervezése a holisztikus megfigyelések, vizsgálódások lehetőségével.
 • Erdei óvoda program szervezése.
 • Partnereinkkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés.
 • A nevelési év során két alkalommal (november, április) Egészségnap megrendezése a csoportokban a szülők meghívásával.
 • Gyermekorvosi, fogorvosi szűrővizsgálatok.
 • Madárgondozás, madárvédelem.
 • Szelektív hulladékgyűjtés- műanyag hulladék, szárazelem (ceruzaelem, babyelem, góliátelem, fotóelem, laposelem, 9V-os elem, gombelem, nikkel-kadmium elem) gyűjtése.
 • Takarékoskodás az elektromos árammal, vízzel, papírral (kétoldalas rajzolás).
 • Évszaknak megfelelő természetsarok kialakítása, gondozása a csoportokban (hajtatás, rügyeztetés, csíráztatás). Kisállat gondozás.
 • A folyosón elhelyezett Zöld Táblán aktuális információk közzététele a szülők számára (szemléletformálás).
 • Munkaközösségi megbeszélések az aktuális jeles napokhoz kapcsolódó feladatokról, felelősök, határidők kijelölése.
 • A környezeti neveléssel kapcsolatos szakirodalom folyamatos bővítése, környezeti neveléssel kapcsolatos továbbképzések elvégzése, önképzés.
 • A Zöld Jeles Napokhoz kapcsolódó játékok és irodalmi anyag gyűjtése intézményi szinten.
 • Képek, könyvek, újrahasznosítható anyagok gyűjtése a zöld tevékenységekhez.
 • Rajz és barkácskiállítások rendezése.
 • Óvodai programjaink fotózása, video felvétel és albumkészítés.
 • Munkahelylátogatások. (Látogatás a védőnőkhöz, mentőkhöz, háziorvoshoz, fogorvoshoz, gyógyszertárba, biotékába, zöldségboltba stb.).

„  Jeles Zöld Napjaink”:

 • Takarítási világnap
 • Állatok világnapja
 • A komposztálás napja
 • A kézmosás világnapja
 • Beporzók napja
 • A víz napja
 • A föld napja
 • Madarak és fák napja
 • Méhek világnapja
 • Környezetvédelmi világnap

Egyéb zöld eseményeink, programjaink-kampányok:

 • Európai Mobilitási Hét
 • Egészségnap 1,2
 • Európai Hulladékcsökkentési Hét
 • Madárkarácsony

„Az énekelj az erdőben!”

Másodszor is örömmel csatlakoztunk „Az énekelj az erdőben!” országos élménynap felhíváshoz, mely az Erdő Ajándéka Erdei Iskola és Alapítvány kezdeményezésére szerveződött a Madarak és fák napja alkalmából.

„Legyen a mi ajándékunk az erdő felé a szívből jövő énekszó, köszönetképpen az éltető forrásvízért, a tiszta levegőért, a gyógyító növényekért.”

Föld napja

Egyik legkedvesebb/ legfontosabb tavaszi zöld jeles napunkat,a Föld Napját,a szülők által biztosított virágok elültetésével,és a szabadban megrendezett játékos,gondolkodtató feladatokat tartalmazó,valamint kreativitást,kézügyességet igénylő környezetvédelmi vetélkedővel ünnepeltük meg.🌍💚🌍

Mozgásos délelőtt
Nagyon szépen köszönjük a nyíregyházi Revolution SE edzőinek,Némethné Kotán Fruzsinának,Tóth Sárának és Havacs Dánielnek a remek mozgásos délelőttöt és a finom kakaós/kókuszos chiapudingot!!💛👏💯
Nagyon jól éreztük magunkat!!🤗🐻🌷🌞🦋🐞🐰🤗
Tavaszi Egészségnap
Tavaszi Egészségnapunkon színes,sokrétű csoportos tevékenységek után a védőnők tartottak előadásokat a szülőknek az egészséges életmóddal,egészségmegőrzéssel kapcsolatban,majd ezt követően lehetőséget biztosítottak egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre is.
Köszönjük szépen meghívott vendégeinknek, Edina Szabó, Zsuzsanna Baktiné Vámos és Gézáné Tóth védőnőknek az aktív és segítő együttműködést!🤗👏💛
Köszönjük szépen a szülők részvételét is!🙂🐻🌷🌞🦋🐞🐰🙂
Víz világnapja

Az Víz világnapja alkalmából Szabóné Somogyi Diána kolléganőnk játékokban, új ismeretekben, vizes élményekben bővelkedő foglalkozást tartott iskolába készülő nagycsoportosainknak!

Köszönjük szépen a tartalmas, színvonalas és jó hangulatú délelőttöt!!

Beporzók napja

Március 10.

A Beporzók Napja

Beporzó barátainkat ünnepeltük ma, akiknek sokat köszönhetünk!!!

Kultúra napja

Magyar népdalok, furulyajáték előadásával ünnepeltük ma a Magyar Kultúra Napját. A zenei szemelvények után Németh Zoltánné nyugdíjas óvodapedagógus kollégánk csodás mesemondását is élvezhettük.

Végül minden csoport megtekintette a népművészeti tárgyakból álló kiállítást.

Európai hulladékcsökkentési hét

“Nem minden hulladék szemét!”

Ezt a címet viseli az Európai Hulladékcsökkentési Hétre készített új projektünk, mely a hét minden napjára érdekes/hasznos ismeret és tapasztalatszerző tevékenységeket,vidám programokat tartogatott óvodánk apraja-nagyja számára.

A projekt megvalósításában való aktív együttműködésért, támogatásért köszönetünket fejezzük ki az ÉAK Nonprofit Kft. munkatársainak, Csépke-Hajnal Tündének és Jáger Bálintnak,valamint a Bábozd Zöldre Egyesület operatív vezetőjének, Rácz Tímeának!

Egészségnap

Őszi egészségnapunk tevékenységei a csoportokban!

A kézmosás világnapja

Október 15.

A kézmosás világnapja

„Mi lehet a tenyeremen?
Szutyok, vírus, bacilus?
Enni, inni, számhoz nyúlni
tudom, tudom így tilos!
Két apró kéz, víz és szappan,
ez kell hozzá semmi más.
Eltűnik a vírus, baci
és a szutyok nem vitás.”

Komposztálás világnapja

A Komposztálás Napján finom gyümölcsöket csemegéztünk, majd felkerestük komposztálónkat, ahová elhelyeztük az értékes, komposztálható gyümölcshéjakat és az összegyűjtött faleveleket.

Állatok világnapja

Az Állatok világnapja (is) kedves ünnep óvodánkban.

A tavalyi hagyományt tovább folytatva, ma ismét megrendezésre került versmondó délelőttünk, amelyen óvodánk nagycsoportosai mellett immár a Nyírjákói gyerekek is részt vettek.A kis versmondók nagyon ügyesen és bátran szerepeltek, kedves verseiket, szép versmondásukat örömmel hallgatta a közönség.

A vidám hangulatú program megszervezését és vezetését ezúton is köszönjük szépen Szabóné Somogyi Diána kolléganőnknek!

Hortobágyi kirándulás

A „Játékos Hortobágy” című országos természetvédelmi vetélkedőn elért 2.helyezésért nagycsoportosaink egy kellemes hortobágyi kiránduláson vettek részt.

Komposztáló

Köszönettel fogadtuk ma a komposztáló szettet, gyakorlati segédanyagokat az Óvodakert Program és a Humusz Maximusz Egyesület jóvoltából.

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top