November-Társas kapcsolatok ápolása

A boldogságórák november havi témája a társas kapcsolatok ápolása. Az óvodás gyermekek testi, lelki fejlődése a társas kapcsolatokban is szerteágazóan mutatkozik meg. A gyermekek többsége, az óvodai közösségben tapasztalja meg a másik gyermek felől érkező érdeklődést, a pozitív és a negatív hatásokat. Az óvodai élet egészét áthatja a barátok szerzése, a baráti kapcsolatok ápolása, mely közösségi lét jelentősen hozzájárul a pozitív érzelmi beállítódás kialakulásához, ápolásához.

Az adott tematikus egység feldolgozása a napsugár csoportban irányított beszélgetések, közösségépítő játékos feladatok, mesebemutatás és feldolgozás, valamint barátság-képeslapok készítése útján valósult meg. Megemlékeztünk továbbá a hónap jeles napjairól, (mint a Márton-nap, a Kedvesség világnapja) ami lehetőséget teremtett számunkra a mindennapokban rejlő komplexitás, a különböző munkaközösségek munkájának összehangolására.

Posts created 141

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top