„VARÁZSCERUZA”

Olyan gyerekek, akik átlagon felüli kézügyességgel, térbeli rálátással és szépérzék iránti fogékonysággal rendelkeznek, élvezettel merülnek el az alkotás folyamatában. A műhelymunka alkalmas arra, hogy a gyerekek kreativitása, alkotóképessége fejlődjön. A társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatok erősödjenek, gazdagodjanak.

CÉLUNK: Az élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése. Tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása gyerekek alkotó tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, eszközök előkészítése. Nyugodt légkör biztosítása, amelyben a gyerekek szívesen tevékenykednek.

Posts created 141

Vélemény, hozzászólás?

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top