„VARÁZSTÁNC”

Olyan gyerekek, akik zenére és mozgásra fogékonyak, felszabadultan vesznek részt a mozgásban. A „tehetségműhely” alkalmas arra, hogy a gyermekek a magyar néptánc, népi játékok alapvető lépéseivel megismerkedjenek, miközben az esztétikus, harmonikus mozgás iránti igényük is kialakul.

CÉLUNK: A közös éneklés, énekes játékok örömének megéreztetése, mellyel formálódik a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyerekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése a gyermekjátékok, gyermektánc segítségével. A mondókák, énekes játékok, műdalok, népzene segítségével zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő összeállítása.

Posts created 141

Vélemény, hozzászólás?

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top