Közlemény archívum

„Földünk egy nagy pöttyös labda”

A föld napja alkalmából a gyerekekkel komplex tevékenységek keretében emlékeztünk meg. Ismereteiket bővítettük, játékos formában cselekedtettük őket.

Például: kertgondozás, ültetés, növények locsolása, gereblyézés…

Célunk volt: természetszerető, természetvédő személyiségek kialakításának elősegítése, környezet tudatos magatartás megalapozása.

Húsvéti ünnepkör

A Húsvéti ünnepkör ráhangolódásánál nagy hangsúlyt fektettünk a néphagyományunkra. Megismertettük a tojásfestés különböző technikáit.  A szorgos kis kezek gyönyörű dísztárgyakat készítettek és észrevétlen megtanultak locsoló verseket és énekeket.

Március 22. „Víz, víz, tiszta víz”

A víz világnapja alkalmából számtalan színes ötlettel tettük érdekessé a gyerekek számára ezt a napot. Ismerkedtünk a víz tulajdonságával, kísérleteztünk, mozgásos játékokat valósítottunk meg.

Március 15. „Piros, fehér, zöld”

Óvodásaink számára ennek az ünnepnek az egyik jelképe a kokárda és a zászló.

Komplexen készültünk fel és az ismeretek átadását játékban integrálva valósítottuk meg.

Nőnap az oviban

Óvodánkban is fontos, lényeges, hogy a gyerekek már fiatalon megismerjék szokásainkat, ünnepeinket és megtanulják, hogyan tudnak örömet szerezni egymásnak.

„Itt a farsang, áll a bál…”

Nagy izgalommal készültünk az idén is a farsangra. Már napokkal az ünnep előtt feldíszítettük a csoportokat és érdekesebbnél érdekesebb dolgokat készítettünk. Ötletes és nagyon kreatív jelmezekbe öltözve jelentek meg gyermekeink.
Verseltünk, daloltunk, táncoltunk és mulattunk. Természetesen az ügyességi játékok sem maradhattak el. Meglepetéssel készültünk, mely a gyermekek részéről nagy tetszést aratott.
Tartalmas, maradandó élményt nyújtó farsangi mulatságot töltöttünk együtt, melyet a mosolygós, vidám arcok igazoltak.

„Madarak voltunk, földre szálltunk…”

A külső világ tevékeny megismerésére való nevelés keretén belül a természetes környezetükben figyeltük meg az itthon maradt madarakat, célunk volt a téli madárvédelem. Az állatok szeretetére, védelmére nevelés az óvodai programunk egyik fontos része. Az óvoda udvarán, a település fáin, bokrain, a gyerekek által készített „ínyencségeket„ helyeztek el. /madárkalácsokat, töpörtyűfüzéreket, almát/.

Adventi időszak

„ Adventi hírnök…”

 A Karácsonyvárás és az adventi időszak, gyertyagyújtással kezdődött az óvodánkban. Meghitt, családias hangulatban teltek mindennapjaink. Megismerkedtek a népi hagyományokkal, (pl.: Luca búza vetésével, Luca székével, kotyolással, mézeskalácssütés…) A Karácsonyi angyalka is megérkezett a csoportokhoz, majd ünnepi terített asztal mellett kívántunk egymásnak Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket.

Itt járt a Mikulás!

Elérkezett a várva várt nap!

Hangulatos műsorral, versekkel, énekekkel köszöntöttük a Mikulást és meglátogattuk a házában. Élményekkel, ismeretekkel gazdagította a gyerekeket a Mikulás hét időszaka.

„Egészséges mint a makk”

„Egészséges mint a makk” heti tevékenységünk az egészség, az egészséges életmód kialakítása, megóvása körül forgott. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy már óvodáskorban kialakuljon a gyermekekben az egészségtudatosság, az egészségmegőrzés és annak fontossága. Okostányért, készítettünk közösen a védőnénivel. Játékos tevékenykedtetés jellemezte ezt a délelőttöt. A gyerekekkel gyümölcsökből finom salátákat készítettünk. Elkészítése, jó alkalmat kínált az érzékszervek játékára (ízlelés, szaglás, tapintás). A gyerekek  új ismeretek elsajátításával és élményekkel tértek haza nap mint nap az otthonukba.

„VARÁZSCERUZA”

Olyan gyerekek, akik átlagon felüli kézügyességgel, térbeli rálátással és szépérzék iránti fogékonysággal rendelkeznek, élvezettel merülnek el az alkotás folyamatában. A műhelymunka alkalmas arra, hogy a gyerekek kreativitása, alkotóképessége fejlődjön. A társas együttdolgozás, a közös élmények a társas kapcsolatok erősödjenek, gazdagodjanak.

CÉLUNK: Az élmény és fantázia világának képi, szabad önkifejezése. Tér, forma, szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása gyerekek alkotó tevékenységéhez szükséges feltételek megteremtése, eszközök előkészítése. Nyugodt légkör biztosítása, amelyben a gyerekek szívesen tevékenykednek.

„VARÁZSTÁNC”

Olyan gyerekek, akik zenére és mozgásra fogékonyak, felszabadultan vesznek részt a mozgásban. A „tehetségműhely” alkalmas arra, hogy a gyermekek a magyar néptánc, népi játékok alapvető lépéseivel megismerkedjenek, miközben az esztétikus, harmonikus mozgás iránti igényük is kialakul.

CÉLUNK: A közös éneklés, énekes játékok örömének megéreztetése, mellyel formálódik a gyermekek zenei ízlése, esztétikai fogékonysága. A gyerekek természetes, harmonikus mozgásának, testi képességeinek fejlesztése a gyermekjátékok, gyermektánc segítségével. A mondókák, énekes játékok, műdalok, népzene segítségével zenei anyagok igényes, életkornak és az adott csoport képességszintjének megfelelő összeállítása.

„VARÁZSFOCI”

Az óvodás korosztállyal megszerettessük a rendszeres testmozgást és megismertessük a labdarúgás játékos oldalát. Az életkori sajátosságokat figyelembe véve foglalkozásaink során nemcsak labdarúgással, hanem rengeteg ügyességfejlesztő, játékos feladattal találkoznak a gyermekek.

CÉLUNK: A labda-, mozgás-, sportkultúra sokoldalú fejlesztése, a sportolás megszerettetése, a tehetségek felfedezése.

„VARÁZSKERT”

Az óvodánkban kialakítottunk magas ágyásokat, mellyel a tudatos, tervezett tevékenységhez kapcsolt környezet szeretetére és a környezettudatos magatartás kialakítására törekszünk.  A gyermek főtevékenységéből, a játékból kiindulva, könnyen megvalósítottuk.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermek saját szűkebb és tágabb természeti és társadalmi környezetéről korának megfelelő saját észlelési tapasztalatokat gyűjtsön.

A kertben sokféle munka fellelhető: veteményezés, öntözés, földmunkák, betakarítás.

Nagy gondot kell fordítani a munkaeszközökre is, azok legyenek biztonságosak, a gyermekek testi egészségét,épségét  ne veszélyeztessék.

Versenyre fel

Az óvoda-iskola átmenet munkacsoportja a helyi általános iskolás gyerekeket egy udvari versenyjátékra, közös játékfűzésre hívta meg. Élmény dús, jó hangulatban teltek el a délelőtti percek. Ügyesen, örömmel vettek részt a tevékenységekben.

Márton napi események

Az óvoda hagyományait tovább folytatva, a héten Márton ünnepére készültünk. Tevékenységek közben ludas-libás mondókákat, verseket, dalokat, tanultunk. Márton legendáját is megismerték gyermekeink. Ügyes kezek szorgos munkájával készültek a libás alkotások, lámpások, fejdíszek. A hét zárásaként a szülőkkel, gyerekekkel közösen lámpás felvonulást szerveztünk a település főterére. Megvendégeltük a jelenlévőket libazsíros, lila hagymás falatkákkal és liba-linzerrel.

Tök jó nap

A családi hallowen-tökfaragó verseny meghirdetésével kiállítást szerveztünk, majd okleveleket adtunk át a versenyben résztvevőknek. A hét utolsó napján, a témahét lezárásaként az udvaron egy játékfűzés részletét adtuk elő. Meglepetés sem maradhatott el, mely egy almanyalóka volt.

Barátaink az állatok

Állatok Világnapja alkalmából a természetes élőhelyükön látogattuk meg őket. Célunk volt, hogy minél jobban megszeressék, tiszteljék, óvják az állatokat. Új információkat, ismereteket hallhattak az ott élő gondozóktól. Pozitív érzelmi viszony alakult ki ezalatt az idő alatt a gyermekek és az állatok között.

Ősz kincsei

Az őszi időszak gazdag kínálata, a séták, kirándulások során közösen összegyűjtött termések, színes falevelek, egyéb ősz „kincsei” számtalan játékhoz, barkácsoláshoz kiegészítő kellékek lehetnek s ezért összegyűjtöttük azokat. A meghirdetett barkácsdélutánunk a szülőkkel, szép korúakkal nagyon tartalmasra és tevékenységek tömkelegével, élményekkel tele, jó hangulatban telt el. A különféle népi mondókák, ritmizált, gazdag zenéjű versikék alkalmasak voltak arra, hogy felkeltették érdeklődésüket így rá irányították érzelmileg is őket a szép, egyszerű, anyanyelven megfogalmazott irodalmi értékeinkre.

Mese-mese mátka

Óvodánkban hagyományteremtő céllal megemlékeztünk Benedek Elek író születésnapjáról. A mesehallgatás a gyermekek számára olyan varázslatot teremtett, amely fejlesztette képzelő erejüket, szókincsüket, elrepítette őket a fantázia birodalmába. Tartalmas, örömteli pillanatokat szerzett ez a délelőtt.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top