Boldog Óvoda programok

„Amit a cél elérésével kapunk közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük!”
Zig Ziglar

 

2022-2023. nevelési év

Célja:

 • A pozitív pszichológia módszerei által az eddig elért „Boldogságoktatás” tovább fejlesztése, elméleti – gyakorlati ismeretek bővítése.
 • Boldogságórák feladatrendszerének erősítő, pozitív érzelmeket sugárzó, feszültségoldó hatásának tovább fejlesztése a gyermekcsoportra illetve a felnőttekre egyaránt.
 • A gyerekek problémamegoldó készségének fejlesztése, gondolkodásmódjának – látókörének szélesítése.
 • Boldogságteremtő, – fokozó  – fenntartó játékos tevékenységek elsajátítása, gyakorlása. Pozitív élményállapot elérése, és pszichológiai immunitás erősítése a stressz-kezelés hatékonyságában. A boldogságórákon alkalmazott eszközök, mint a bátorító, megerősítő pedagógiai attitüdök, feszültségoldás, relaxáció, meditáció konstruálása, további kidolgozása az adott témakörön belül.
 • Pozitív szülői – nevelői megerősítés a közös aktív szabadidős programok, nyílt napok szervezésével, szülői szemléletformálás alakításában

Feladata:

 • A szülői szemléletformálás fejlesztése, nyílt – családi napok, illetve közös csoporton belüli játékos délelőtti tevékenységekbe való bevonással. Csoporton belüli problémák – esetek
 • A Hála (Szeptember 21.), Boldogság (Március 20.)  illetve a Kedvesség (November 13.) világnapjának ünneplése óvoda szinten, és megbízott felelősök általi lebonyolítással.
 • Pályázatokhoz, mozgalmakhoz való csatlakozás a Boldog óvoda program keretén belül.

Tevékenységek

 • Boldog-óvoda 10 témájának megfelelően mesegyűjtemény összeállítása.
 • A 10 témakör feldolgozása , az alkalmazott ötletek a megvalósítás folyamatában
 • Nyílt családi, játékos délelőtt szervezése a szülőkkel közösen az őszi illetve a tavaszi ciklusban.
 • November – Társas kapcsolatok – Munkaközösség által szervezett együttes tevékenység

Március – Apró örömök – Csoportonkénti szervezett tevékenység

 • A Hála(szeptember 21.), Boldogság (március 20. )világnapjának ünneplése, nevelőtestület bevonása. Kedvesség (november 13.) világnapjának ünneplése.

Boldogság Világnapja

Boldogságnap

Megjött a Tavasz, Boldogság zsákunkba újabb Boldog Óvoda program került.

Munkaközösségünk óvodapedagógusai nyílt családi napot szerveztek, ahol jó hangulatú boldogságóra keretében, a szülőkkel közösen dolgozták fel a márciusi,”Apró örömök” témakörét. A foglalkozások fókuszába a mentális egészség jólét állapota került, illetve a pozitív pszichológia módszereinek alkalmazásával játékos formában elevenedtek meg a hétköznapi örömök, örömforrások apró csodái.

Kedvesség világnapja

A Boldog Óvoda program keretén belül a szülőkkel közösen emlékeztünk meg a Kedvesség világnapjáról.

Játékos feladatok által közösen bővítettük ismereteinket az önzetlenségről, a szeretetről,az udvariasságról,az elfogadásról.

Zsoltné Ujlaky munkaközösségi tagnak köszönjük szépen a hangulatos, érzelmileg tartalmas délelőttünk szervezését, vezetését, valamint a többi munkaközösségi tagnak a közreműködést!

A Hála Világnapja

A Boldog Óvoda program keretében ma a Hála világnapját ünnepeltük.

A meghitt megemlékezést, a közös pillanatokat köszönjük szépen Vincicki Anett munkaközösségi tagnak!

Programok

JANUÁR (PDF)

FEBRUÁR (PDF)

SZEPTEMBER (PDF)

OKTÓBER (PDF)

NOVEMBER (PDF)

DECEMBER (PDF)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top