Boldog Óvoda programok

„Amit a cél elérésével kapunk közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük!”
Zig Ziglar

 

 

Cél:

 • A pozitív pszichológia módszereinek, lehetőségeinek, eddigi eredményeinek megismerése, feltárása, illetve a szakmai ismeretek bővítése és megjelenítése a gyakorlatban.
 • Boldogságteremtő, – fokozó – fenntartó játékos tevékenységek elsajátítása, gyakorlása. Pozitív élményállapot elérése, és pszichológiai immunitás erősítése a stressz-kezelés hatékonyságában.
 • A boldogságórákon alkalmazott eszközök, mint a bátorító, megerősítő pedagógiai attitűdök, feszültségoldás, relaxáció további kidolgozása az adott témakörön belül.
 • Munkaközösségi tagok közös gondolkodása, új tudás és élményalapú módszerek kidolgozása, ellenőrzés – megerősítés szakmai kereteken belül.

Tevékenységek

 • A 10 témakör egyéni feldolgozása a munkaközösségi tagok által, kreatív, innovatív, a gyerekek igényeihez, életkorához, egyéni sajátosságaihoz igazított gyakorlatok, tevékenységek megvalósításával.
 • Folyamatos szakmai együttműködés, tapasztalatcsere, ötletbörze a munkaközösségi megbeszélések és az egyéni konzultációk során.
 • Kapcsolattartás, együttműködési lehetőségek bővítése a Zöld Óvoda Munkaközösség, a tehetséggondozó csoportok, a Zengő Bongó Drámacsoport, illetve a nevelőtestület tagjaival, aktív részvétel biztosítása.
 • Nyílt családi, játékos délelőtt szervezése a szülőkkel közösen a téli, illetve a tavaszi ciklusban.
 • A Hála(szeptember 21.), / A Boldogság (március 20. )világnapjának ünneplése a nevelőtestület bevonásával, valamint csoport szinten egyaránt.
 • Kedvesség (november 13.) világnapjáról való megemlékezés bevezetése az említett ünnepek közé.
 • Több, jeles napról való megemlékezés bevezetése mely hozzájárul az egyéni, a társas és a társadalmi jóllét pozitív változásához és fenntartásához.

Optimista Október – A lelki egészség világnapja!

Az optimizmus gyakorlása- A lelki egészség világnapja 2023. október

Az október hónap boldogságóráinak témája az optimizmus gyakorlása. A gyermek olvasatában ez nem jelent mást, mint a nehézségeikhez, a problémáikhoz való pozitív hozzáállás kifejlesztését. Annak tudatosítását, hogy „próbáljuk meg még egyszer”, „ne adjuk fel”, „gyakorlás útján sikerülni fog.” Mindezen szellemiség áthatja az óvodai mindennapjaink egészét, illetve ebben a hónap kiemelt figyelmet szenteltünk az ezt elősegítő pedagógiai módszereknek, mint a bátorítás, ösztönzés, dicséret, segítségadás, gyakorlás.

Az idén a jó gyakorlatok sorát kiegészítettük a Lelki egészség világnapjáról (október 10) való megemlékezéssel. Ennek keretében, Kántorné Márta Anett Boldog Óvoda munkaközösségi tag vezetésével, az óvoda pedagógusai és a pedagógusi munkát segítők számára játékos délután szervezésével valósította meg az önfeledt, baráti, kollegiális kapcsolatokat erősítő, jó hangulatú boldogságperceket.

„Nem kell minden pillanatodnak az önfejlesztésről szólnia, nem gép vagy, ember vagy
pihenés nélkül sosem lehet teljes a munkád, játék nélkül sosem lel táplálékot az elméd.”

Rupi Kaur

 

 

A hála gyakorlása a Nyuszi csoportban!

A hála gyakorlása a Nyuszi csoportban- 2023 szeptember

A nevelési évünk első hónapjának boldogságóráit a Nyuszi csoportban is a hála gyakorlásának szenteltük. Tevékenységeink azonban azt mondhatom messze túlmutattak a szervezett kereteken, mivel igazán sokszínű és sokrétű programokon keresztül kerültünk még közelebb az említett boldogságfokozó technikához.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a hónap jeles napjainak, melyek közül több is szerves részét képezi és képezte az óvodai hagyományoknak. A hála világnapjáról idén is együttesen emlékeztünk meg, majd részt vettünk az Európai autómentes nap helyi rendezvényén, mellyel a globális jólét, a Földünk védelmében tett szemléletformálás „csíráit ültettük el” gyermekeinkben. A Magyar Népmese napját is sikerült a boldogságórák pozitív pedagógiai szemléletével párhuzamba vonnunk. Újdonságként szerepelt a jó gyakorlatok sorában a Szív világnapjáról való megemlékezés, melynek során a nyuszi csoportos gyermekekkel szív alakú sütivel és egy hatalmas öleléssel mondtunk köszönetet az óvoda tisztaságáért, rendezettségért, biztonságáért a „gondnok bácsiknak”.

Mindezen jeles napok egyfajta keretet is adtak a hála tematikájának csoporton belüli feldolgozásához, a mindennapi fejlesztő kezdeményezések és a boldogságórák céljainak összehangolásához. A témát (hála gyakorlása) A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című magyar népmese segítségével tettem kézzel foghatóbbá a gyermekek számára. Azt mondhatom igazán mozgalmas, aktív hónapot tudhatunk magunk mögött, melyben minden közreműködő sok-sok pozitív élménnyel gazdagodott.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top