Boldog Óvoda programok

„Amit a cél elérésével kapunk közel sem olyan fontos, mint amivé válunk, amíg azt elérjük!”
Zig Ziglar

 

 

Cél:

 • A pozitív pszichológia módszereinek, lehetőségeinek, eddigi eredményeinek megismerése, feltárása, illetve a szakmai ismeretek bővítése és megjelenítése a gyakorlatban.
 • Boldogságteremtő, – fokozó – fenntartó játékos tevékenységek elsajátítása, gyakorlása. Pozitív élményállapot elérése, és pszichológiai immunitás erősítése a stressz-kezelés hatékonyságában.
 • A boldogságórákon alkalmazott eszközök, mint a bátorító, megerősítő pedagógiai attitűdök, feszültségoldás, relaxáció további kidolgozása az adott témakörön belül.
 • Munkaközösségi tagok közös gondolkodása, új tudás és élményalapú módszerek kidolgozása, ellenőrzés – megerősítés szakmai kereteken belül.

Tevékenységek

 • A 10 témakör egyéni feldolgozása a munkaközösségi tagok által, kreatív, innovatív, a gyerekek igényeihez, életkorához, egyéni sajátosságaihoz igazított gyakorlatok, tevékenységek megvalósításával.
 • Folyamatos szakmai együttműködés, tapasztalatcsere, ötletbörze a munkaközösségi megbeszélések és az egyéni konzultációk során.
 • Kapcsolattartás, együttműködési lehetőségek bővítése a Zöld Óvoda Munkaközösség, a tehetséggondozó csoportok, a Zengő Bongó Drámacsoport, illetve a nevelőtestület tagjaival, aktív részvétel biztosítása.
 • Nyílt családi, játékos délelőtt szervezése a szülőkkel közösen a téli, illetve a tavaszi ciklusban.
 • A Hála(szeptember 21.), / A Boldogság (március 20. )világnapjának ünneplése a nevelőtestület bevonásával, valamint csoport szinten egyaránt.
 • Kedvesség (november 13.) világnapjáról való megemlékezés bevezetése az említett ünnepek közé.
 • Több, jeles napról való megemlékezés bevezetése mely hozzájárul az egyéni, a társas és a társadalmi jóllét pozitív változásához és fenntartásához.

Április, a megbocsátás hónapja

A bocsánatkérés és a megbocsátás az Örömvárhoz, az örömhöz vezető egyik út.
Erre a gondolatra építettük fel a hónap tematikájának feldolgozását, mely a Napsugár csoportban történő megvalósítást mutatja be, Gerbár-Vida Anita munkaközösségi tag munkája nyomán.
„A Föld napját az óvodánkban működő Zöld óvoda munkaközösséggel együtt is megünnepeltük, feldolgoztuk. Játékos vetélkedőkkel, tanulságos mesékkel és közös tánccal bocsánatot kértünk a Földtől, amiért néha a szemeteléssel, egyéb dolgokkal fájdalmat okozunk neki. A bocsánatkérés után virágültetéssel, kertészkedéssel kedveskedtünk a Földnek.
Ebben a hónapban, hónap vége felé anyák napjára készülve még nagyobb hangsúlyt fektettünk erre a két érzelemre. Beszélgettünk arról, hogy kinek miért is fontos az anyukája, a nagymamája, ki miért szereti és hogy volt e olyan, hogy megbántották az édesanyjukat; ha igen, akkor hogyan kértek bocsánatot és anya hogyan fejezte ki azt, hogy megbocsátott.
A csoportba járó gyermekek körében is többször előfordul a mindennapok során, hogy megbántják egymást kisebb-nagyobb dolgokkal. Folyamatosan törekszünk arra nevelni őket, hogy a megbocsátás nagyon fontos érzelem. Szívecske adogató játék során minden gyerek elmondta, hogy őt bántotta e meg valaki már és ha igen, akkor hogyan kértek tőle bocsánatot és ez fordítva is.
Fontos szerepet szántunk a következő varázs szavak jelentőségének: ne haragudj, bocsánat.
Az eltévedt kiselefánt megbocsátó manómesét hallgattuk meg a gyerekekkel, amelyet utána beszélgetés folyamán feldolgoztunk.
A gyerekek az életkori sajátosságaiknak és egyéni képességeiknek megfelelően fejezték ki magukat a témában, lelkesen vettek részt a foglalkozáson.
Bízom benne, hogy az adott hónap tematikájának többrétű feldolgozása,valamint az elsajátított boldogságfokozó technikákat a mindennapok során is sikerrel alkalmazzák majd a gyerekek.”

Boldogóvoda eseményei – Apró örömök – március

A március havi boldogságórák témája az Apró örömök, melynek beszámolóját Kántorné Márta Anett munkaközösségi tag készítette a pillangó csoportban történt megvalósításról.  
„Tevékenységünk során először elutaztunk játékországba varázsszőnyegen. Nagyon sok dolgot láttunk és halottunk az utunk folyamán. Láttunk virágoskertet, hallottunk madárcsicsergést. Mikor megérkeztünk relaxációs gyakorlattal folytattuk „ébredő virág – hervadó virág”, „égig ér fa vagyok”.
Aztán leültünk a szőnyegre és megmasszíroztuk egymás lábát. Mosolygós napot rajzoltunk egymás hátára. Majd postás játékkal folytatjuk küldtek arcsimogatást, hátsimogatást, fejsimogatást stb. a kiválasztott gyereknek. Beszélgetéssel folytattuk, hogy kit ért apró öröm. Volt, akit ért, volt akit nem. Én mesével folytattam tovább, kibújt a hátam mögül Nyuszi Peti, aki egy óvodás kis nyuszi volt és nem tudta mit jelent az apró öröm. A barátai segítségével nagyon sok öröm érte. Segítettek neki, hogy megtapasztalja az örömöket. Az öröm nem csak abban rejlik, ha ajándékot kap, vagy ha telefonozhat.
A kis róka adott neki 10 db babot és ha valami öröm érte, akkor az egyik zsebéből átkerül egy bab a másik zsebébe…. Megtanult Peti mindennek örülni, akár a madárcsicsergésnek, egy szép virágnak, anya ölelésének, apa simogatásának.
Tovább folytattam varázsfonalat gurítottunk és mindenki elmondta, milyen öröm érte a mai napon. Az egyik kisfiú sírva fakadt, hogy őt nem érte apró öröm. Próbáltam rávezetni Nyuszi Peti példájával aztán, ő is tudott mondani: anya reggel megpuszilta és megsimogatta és tetszett neki a mese amit óvónéni mesélt.
Majd öröm várat építettünk külön a fiúk és a lányok nagyon jól sikerült. Aztán mindenki bejelölte az örömhőmérőn a napi örömét.
Aztán rajzolással folytattuk tovább, lerajzolták azokat az örömöket, amik ma érték, majd bedobták az örömládába. Meghallgattuk Bagdi Bella havi dalát és mozogtunk rá. A mesét lezártuk relaxációs gyakorlattal. Haragomat kifújom…
Azóta mindennap kérik, hogy mondjam el a mesét és játszunk a játékokkal.
Március 20-át a Boldogság Világnapját is megünnepeltük nem csak óvodán belül, hanem óvodán kívül is. A nyuszi csoportos gyerekek és felnőttek csatlakozva „az egy gyermek-egy üzenet” kezdeményezéshez apró szívecskés üzenettel örvendeztették meg az óvoda környékének lakóit, a járókelőket, illetve a polgármesteri hivatal dolgozóit.”

Boldogóvoda eseményei – Február a megküzdés hónapja

Február hónap boldogságóráinak témája a MEGKÜZDÉS, melyet a katica csoportos gyerekek és pedagógusuk Sinkáné Oláh Andrea az alábbi módon dolgozott fel:

„Személy szerint úgy érzem, hogy a Boldogságórák 10 témája közül ezt a legnehezebb az óvodáskorú gyermekekkel megértetni, érzékeltetni, átadni.
A feldolgozás során, játékos, direkt gyakorlatokkal, önmegvalósításra, önbizalom növelésre alkalmas tevékenységeket terveztem. A testünk, testrészeink és érzékszervek tematikájába ágyaztam be ezeket a stratégiákat, hogy a játékos tevékenységek sorozatán át a gyermekekben alakulhasson az optimista, pozitív hozzáállás a mindennapi gondok, nehézségek megélése, leküzdése során.
A gyermekek számára a hét minden napja tartogatott valami különleges vagy új tevékenységet, feladatot. Mozgásos tevékenység során pl. nemcsak a maroklabdát kellett az adott testrészhez „ragasztani”, hanem egy-egy társhoz kellett a megadott testrésznél összetapadni. Örömmel tapasztaltam, hogy a nagyobb gyerekek az adott stressz helyzetben is pozitívan, teljesítmény orientáltan, kitartóan és átgondoltan végezték a feladatokat, alkalmazva a „megküzdési eszközöket”, hogy derűsen teljesíthessék a sokszor nehéznek tűnő kihívást. A kisebbek vidáman, a nagyobbakat utánozva mérték fel, illetve teljesítették az adott játékot. A „Megy a bogár, viszi farát…” játék és a Feszítő- lazító gyakorlatok is kedvelt elfoglaltságuk volt a hét folyamán, ami sok derűs pillanatot és sikerélményt adott a gyermekeknek azon felül, hogy kellően mélyítettük a testrészeik nevét, illetve azt, hogy hol is van az a testrész. A Testrészek/érzékszervek Dobble kártyák új játék volt a héten, amit Boldog Dóra hozott ajándékba a csoportnak. A kártyaképek megismertetése után játékidőben 2-3 gyermek is tevékenykedett vele, először egymás után keresve az ugyanolyan képrészt, majd mikor már jól ismerték az ábrákat új szabály szerint; az vitte a lapot, aki hamarabb megtalálta az azonos ábrát. Ebben a játékban igazán szükség volt a megküzdési stratégiák alkalmazására, hiszen nem nyerhetett mindenki. Örömmel tapasztaltam, hogy egymást vigasztalva buzdították a játék végén „Ne bánkódj, a következő menetben ügyesebb leszel!”
A „Szemfüles érzékszervek” (csodakkora.blogspot.hu) című mese megismerése után képes kártyákkal mélyítettük az öt érzékszervünk szerepét, funkcióját a világ megismerésében. A mese után mi is keresős játékot játszottunk, mert „Rosszcsont Peti Manó” eldugta az érzékszerv kártyák lapjait a csoportszobában. A csoport összefogása, a közösség ereje kellett ehhez a kihíváshoz. Így minden gyermek izgatottan keresgélt a legók, gyöngyök, kirakók, babaruhák, … között, mire sikerült minden kártyalapot megtalálni és beilleszteni a pontos helyére.
Az emberábrázolás készségét rajzoltató mondókával (Pont, pont, vesszőcske…) rögzítettük, s míg a kisebbek társuk körbe rajzolt sziluettjét színezték be zsírkrétával, a nagyobbak a családjukat vetették papírra. Ábrázoló tevékenységük közben hallgattuk a hónapdalát, az „Ellazulni jaj, de jó”-t, amit már jól ismerünk és az Erősség Dalok közül a „Kitartás” címűt, ami nagyon tetszett mindenkinek és többször is meghallgattuk. A testünk és érzékszerveink és a megküzdési stratégiák témakör lezárásához igazán érdekes játékot, a TWISTER-t alkalmaztam, amit minden gyermek nagyon élvezett, főleg akkor, amikor egymás karjai, illetve lábai között átdugva kellett megtalálnia a kipörgetett színt az adott testrésszel. Jókat derültek egymáson, saját magukon a sokszor „kicsavart” testhelyzetek kialakítása során.”

Célok kitűzése

A január havi Boldogságórák témája a célok kitűzése. Ez utóbbi tematika igen nehezen értelmezhető a gyermekek számára, ezért legfontosabb feladatunk közelebb hozni, értelmezni a fogalmat, hogy azt a gyermekek is megértsék. A havi beszámolót Kéri Viktória munkaközösségi tag készítette, mely számot ad a maci csoportban végzett óráról.

A tevékenység érzelmi alapjának megteremtésére, a gyerekek motiválására a Kör, kör ki játszik dalt alkalmaztam, mely a gyermekek számára jól ismert, illetve összekapcsolják egy-egy izgalmas tevékenységgel, mely a mindennapokhoz kötődik. A ráhangolódást szolgáló relaxációs gyakorlatként
– A haragom elfújom, mint a cica nyújtózom légzőgyakorlatot alkalmaztam.
Négykézláb állásban, mély levegővételt követően előre nyújtózva kifújtuk a levegőt.
– Majd domborítottuk a hátunkat és összehúzódtunk. Domborítok mint a cica, házba bújok mint a csiga mondóka ismételgetésére.
Az érzelmi ráhangolódást követően a gyerekek meghallgatták Bezzeg Andrea „Boldogvár meséje” cimű művét, melyet közös beszélgetés követett, összekapcsolva a mese mondanivalóját a saját céljaikkal.
Mik azok a célok? A főszereplő hogyan érte el a célját? Mi hogyan érhetjük el a céljainkat? A gyerekeknek kezdetben több rávezetésre, példára volt szükségük ahhoz, hogy értelmezni tudják magának a céloknak a fogalmát, jelentőségét.
A beszélgetést dalos játékokkal zártuk, melyek alkalmazásának főbb okai:
– tartalmi kapcsolódás a mesével ( vár, kapu)
– kicsit megmozgatta a gyerekeket és hozzájárult a jó hangulatú lezáráshoz, valamint a következő tevékenységbe való átvezetéshez :
Bújj, bújj zöld ág…
Nyisd ki rózsám kapudat
(Kapuzás, láncjáték)
A téma továbbélését segítette a célokhoz kapcsolódó színezők kihelyezése a szőnyegre, ( sok barátot szerezzek, megtanuljam az éneket óvónénitől, egyedül tudjak felöltözni, szépet tudjak építeni, minél tovább tudjak számolni stb) a gyerekek választhattak közülük, majd kiszínezhették, smile készíthettek, mely felkerült a Boldogvárra.
A célokhoz kapcsolódó érzelmi kötődést, illetve a levezetést szolgálta Bagdi Bella: Van nekem egy álmom című dalának meghallgatása.

Jó cselekedetek gyakorlása

Jót tenni jó. Nem csak azért, mert másoknak jót teszünk vele, hanem azért, mert mi is boldogabbak leszünk tőle, hiszen jó emberré csak a szívemmel válhatok.
Decemberi hónapunk Boldogságóráinak témája a Jó cselekedetek címet viselte. Karácsony a szív, a szelíd ölelések, a jóság és az egymásra való odafigyelés ünnepe. Gyakoribb a segítő jellegű jó cselekedetek jelenléte, amelyeknek célja a másoknak való örömszerzés, ami megnyilvánulhat egy kedves szóban, egy meleg ölelésben, egy mosolyban. A segítségnyújtás, a másikkal való törődés, adományozás, szeretet, gondoskodás boldogító hatással van. Növelheti az önbizalmat, az én-hatékonyságérzetet, a valahová való tartozás érzését.
December az óvodában a Mikulás- és a karácsony várás hónapja, ami számtalan lehetőséget kínált a „Jó cselekedetek gyakorlására”. Nemcsak csoportszobánkat díszítettük folyamatosan, hanem a lelkünket is igyekeztünk ünnepi díszbe öltöztetni. Hétről-hétre az óvoda gyermekeivel, dolgozóival és a szülőkkel körbe álltuk az udvaron elhelyezett adventi koszorút és egy-egy újabb gyertya meggyújtásakor, énekelve verselve közösen, nagyon meghitt pillanatokat élhettünk át.
A hetek, napok során minden csoport valami különlegessel készült a szülők számára, mely egy velük közös családi délelőtt során teljesedett ki. Voltak, akik közös játékokat szerveztek, volt mozgás, animációs film közös megtekintése a jóság erejéről.

Óvodánk néphagyományőrző csoportja bőség kívánó rigmusokkal lucázott a csoportokban, valamint a Polgármesteri Hivatalban, a Bölcsődében és az Idősek Otthonában is. Madárbarát és Zöld óvoda révén a madarainkról sem feledkeztünk meg, a szülőkkel közösen madáreleséget készítettünk és Madárkarácsonyt rendeztünk.
Az adventi időszak a legszebb ünnepünk, a karácsonyi együttlétünk során teljesedett ki. A Tulipán csoport tagjai egy meghitt, szívhez szóló, csodálatos karácsonyi műsorral ajándékozta meg óvodánk apraját-nagyját, nyugdíjas kollégáinkat és a Tulipán csoportos gyermekek szüleit. E meghitt műsor szívünket/lelkünket megérintette és fokozta az ünnepi várakozás örömét!

Kedvesség világnapja

A tavalyi jó gyakorlatot követve, a Boldogóvoda munkaközösség tagjaival, az idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a társas kapcsolatok hónapjában (november) a Kedvesség világnapjának. Ez alkalommal nem a szülők kerültek a fókuszba, hanem a hétköznapokban rejlő, sokszor észrevétlen kedvesség-megnyilvánulások a gyermek-gyermek, illetve a gyermek-szülő viszonylatában. Célunk, hogy óvodásainkban elültessük azon pozitív személyiségjegyek csíráit, melyek a későbbiekben hozzájárulnak a boldogságszintjük fokozásához, a teljes szellemi és testi jólét állapotához. Bízunk abban, hogy a társaiknak adott jó szó, a segítségadás, egy bíztató mosoly egy apró meglepetés mind-mind szokássá válik.

A Kedvesség világnapja alkalmából óvodánk hat csoportjában igyekeztünk „lencsevégre kapni” egy-egy mindennapos jó tettet egy-egy kedvesség megnyilvánulást, hiszen így az év végéhez közeledve még inkább felerősödik az érzelmi nevelés hangsúlya, a szívet melengető pillanatok, a pozitív látásmód előtérbe kerülése.

November-Társas kapcsolatok ápolása

A boldogságórák november havi témája a társas kapcsolatok ápolása. Az óvodás gyermekek testi, lelki fejlődése a társas kapcsolatokban is szerteágazóan mutatkozik meg. A gyermekek többsége, az óvodai közösségben tapasztalja meg a másik gyermek felől érkező érdeklődést, a pozitív és a negatív hatásokat. Az óvodai élet egészét áthatja a barátok szerzése, a baráti kapcsolatok ápolása, mely közösségi lét jelentősen hozzájárul a pozitív érzelmi beállítódás kialakulásához, ápolásához.

Az adott tematikus egység feldolgozása a napsugár csoportban irányított beszélgetések, közösségépítő játékos feladatok, mesebemutatás és feldolgozás, valamint barátság-képeslapok készítése útján valósult meg. Megemlékeztünk továbbá a hónap jeles napjairól, (mint a Márton-nap, a Kedvesség világnapja) ami lehetőséget teremtett számunkra a mindennapokban rejlő komplexitás, a különböző munkaközösségek munkájának összehangolására.

Optimista Október – A lelki egészség világnapja!

Az optimizmus gyakorlása- A lelki egészség világnapja 2023. október

Az október hónap boldogságóráinak témája az optimizmus gyakorlása. A gyermek olvasatában ez nem jelent mást, mint a nehézségeikhez, a problémáikhoz való pozitív hozzáállás kifejlesztését. Annak tudatosítását, hogy „próbáljuk meg még egyszer”, „ne adjuk fel”, „gyakorlás útján sikerülni fog.” Mindezen szellemiség áthatja az óvodai mindennapjaink egészét, illetve ebben a hónap kiemelt figyelmet szenteltünk az ezt elősegítő pedagógiai módszereknek, mint a bátorítás, ösztönzés, dicséret, segítségadás, gyakorlás.

Az idén a jó gyakorlatok sorát kiegészítettük a Lelki egészség világnapjáról (október 10) való megemlékezéssel. Ennek keretében, Kántorné Márta Anett Boldog Óvoda munkaközösségi tag vezetésével, az óvoda pedagógusai és a pedagógusi munkát segítők számára játékos délután szervezésével valósította meg az önfeledt, baráti, kollegiális kapcsolatokat erősítő, jó hangulatú boldogságperceket.

„Nem kell minden pillanatodnak az önfejlesztésről szólnia, nem gép vagy, ember vagy
pihenés nélkül sosem lehet teljes a munkád, játék nélkül sosem lel táplálékot az elméd.”

Rupi Kaur

 

 

A hála gyakorlása a Nyuszi csoportban!

A hála gyakorlása a Nyuszi csoportban- 2023 szeptember

A nevelési évünk első hónapjának boldogságóráit a Nyuszi csoportban is a hála gyakorlásának szenteltük. Tevékenységeink azonban azt mondhatom messze túlmutattak a szervezett kereteken, mivel igazán sokszínű és sokrétű programokon keresztül kerültünk még közelebb az említett boldogságfokozó technikához.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a hónap jeles napjainak, melyek közül több is szerves részét képezi és képezte az óvodai hagyományoknak. A hála világnapjáról idén is együttesen emlékeztünk meg, majd részt vettünk az Európai autómentes nap helyi rendezvényén, mellyel a globális jólét, a Földünk védelmében tett szemléletformálás „csíráit ültettük el” gyermekeinkben. A Magyar Népmese napját is sikerült a boldogságórák pozitív pedagógiai szemléletével párhuzamba vonnunk. Újdonságként szerepelt a jó gyakorlatok sorában a Szív világnapjáról való megemlékezés, melynek során a nyuszi csoportos gyermekekkel szív alakú sütivel és egy hatalmas öleléssel mondtunk köszönetet az óvoda tisztaságáért, rendezettségért, biztonságáért a „gondnok bácsiknak”.

Mindezen jeles napok egyfajta keretet is adtak a hála tematikájának csoporton belüli feldolgozásához, a mindennapi fejlesztő kezdeményezések és a boldogságórák céljainak összehangolásához. A témát (hála gyakorlása) A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című magyar népmese segítségével tettem kézzel foghatóbbá a gyermekek számára. Azt mondhatom igazán mozgalmas, aktív hónapot tudhatunk magunk mögött, melyben minden közreműködő sok-sok pozitív élménnyel gazdagodott.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top