Célok kitűzése

A január havi Boldogságórák témája a célok kitűzése. Ez utóbbi tematika igen nehezen értelmezhető a gyermekek számára, ezért legfontosabb feladatunk közelebb hozni, értelmezni a fogalmat, hogy azt a gyermekek is megértsék. A havi beszámolót Kéri Viktória munkaközösségi tag készítette, mely számot ad a maci csoportban végzett óráról. A tevékenység érzelmi alapjának megteremtésére, a gyerekek motiválására […]

Jó cselekedetek gyakorlása

Jót tenni jó. Nem csak azért, mert másoknak jót teszünk vele, hanem azért, mert mi is boldogabbak leszünk tőle, hiszen jó emberré csak a szívemmel válhatok. Decemberi hónapunk Boldogságóráinak témája a Jó cselekedetek címet viselte. Karácsony a szív, a szelíd ölelések, a jóság és az egymásra való odafigyelés ünnepe. Gyakoribb a segítő jellegű jó cselekedetek […]

Kedvesség világnapja

A tavalyi jó gyakorlatot követve, a Boldogóvoda munkaközösség tagjaival, az idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a társas kapcsolatok hónapjában (november) a Kedvesség világnapjának. Ez alkalommal nem a szülők kerültek a fókuszba, hanem a hétköznapokban rejlő, sokszor észrevétlen kedvesség-megnyilvánulások a gyermek-gyermek, illetve a gyermek-szülő viszonylatában. Célunk, hogy óvodásainkban elültessük azon pozitív személyiségjegyek csíráit, melyek a későbbiekben […]

November-Társas kapcsolatok ápolása

A boldogságórák november havi témája a társas kapcsolatok ápolása. Az óvodás gyermekek testi, lelki fejlődése a társas kapcsolatokban is szerteágazóan mutatkozik meg. A gyermekek többsége, az óvodai közösségben tapasztalja meg a másik gyermek felől érkező érdeklődést, a pozitív és a negatív hatásokat. Az óvodai élet egészét áthatja a barátok szerzése, a baráti kapcsolatok ápolása, mely […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top